Sørg for at have de rette kompetencer

Når I årligt drøfter jeres arbejdsmiljø, skal I vurdere, om I mangler nogle kompetencer, og om der er behov for yderligere uddannelse og kurser for AMO-medlemmerne. AMO skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen og indholdet i planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  

Der er mange gode kurser på markedet, men virksomheden Fugato tilrettelægger selv den supplerende arbejdsmilljøuddannelse hvert år. Det valg har virksomheden truffet, fordi det giver en mulighed for at gennemføre uddannelsen med nogle emner, der er rammer helt plet hos virksomheden.

Kompetenceudvikling i virksomheden

Det er arbejdsgiveren, der skal sikre, at arbejdsmiljøorganisation har de nødvendige kompetencer, der skal til for at kunne løse de arbejdsmiljøproblemer, I står overfor. 

Hvis I er i en mindre virksomhed uden en arbejdsmiljøorganisation, er det arbejdsgiveren der skal gå i dialog med medarbejderne om, hvorvidt der er de nødvendige kompetencer i virksomheden. 

Hvad siger loven?

Der er krav om at alle, der er en del af arbejdsmiljøorganisationen skal have en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage indenfor de første tre måneder, man er valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.  Herefter skal der hvert år tilbydes en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 

Til at dokumentere dette bruges en kompetenceudviklingsplan, som planlægges i forbindelse med den årlige drøftelse.  

Hvorfor skal vi have den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får en grundæggende viden om arbejdsmiljø og får nogle metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver på en systematisk måde.

Formålet med den obligatoriske uddannelse er at:

  • Styrke det forebyggende arbejde med arbejdsmiljø
  • Effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde

 

Arbejdsmiljøuddannelse giver komptencer

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere nogle gode kompetencer og værktøjer, så de er stand til at få arbejdsmiljø ind som en del af virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 

 

God praksis

”Vi skal jo være på niveau med dem, vi repræsenter. Det forventes af os. Og hvis vi ikke er det, vil vi miste vores troværdighed. Derfor er det også en helt naturlig del af vores arbejde at tage på kurser og få ny viden”.

- Morten Dahlberg, formanden i 3F Frederikshavn.

Hvilke kompetencer giver den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

På uddannelsen opnås viden og konkrete værktøjer der giver en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet.  Det kan fx være:

  • Gode råd til samarbejde, formidling og pædagogiske handlemuligheder, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Viden om arbejdsmiljøorganisationens opgaver i forhold til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfare.
  • Metoder til det det forebyggende arbejde
  • Værtøjer til arbejdsmiljøgennemgange, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger
  • Tjeklister til identificering af arbejdsmiljøproblemer
  • Handlemuligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø 

Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2016

 

Oprettet d. 30. aug 2017