Brug den supplerende uddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har ret til to dages supplerende uddannelse det første år. Herefter er det halvanden dag om året. Brug den supplerende uddannelse til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøkompetencer og nå jeres arbejdsmiljømål. 

 
Der er mange gode kurser på markedet, men virksomheden Fugato tilrettelægger selv den supplerende arbejdsmilljøuddannelse hvert år. Det valg har virksomheden truffet, fordi det giver en mulighed for at gennemføre uddannelsen med nogle emner, der er rammer helt plet hos virksomheden.

Hvad siger loven?

Alle der er en del af arbejdsmiljøorganisationen har ret til to dages supplerende kursus i arbejdsmiljø, og efterfølgende 1 ½ dag per år. Det er et krav at jeres virksomhed skriftligt kan dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at I har fået tilbud om dette.  Tages der ikke imod tilbuddet, skal der først tilbydes supplerende uddannelse igen året efter. 

Det er arbejdsgiveren, der skal tilbyde den supplerende uddannelse.

 

Lav en aftale, hvis I udsætter uddannelsen

Vælger man ikke at tage i mod tilbuddet om supplerende uddannelse, kan der laves en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at uddannelsen kan tages samlet fx året efter.  

Et fælles kompetenceløft

For at sikre et fælles kompetenceløft af arbejdsmiljøorganisationen skal arbejdsgiveren hvert år sørge for, at der ud fra jeres virksomheds arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan oftest i forbindelse med den årlige drøftelse . Den skal bruges til at målrette hvilken supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der bedst styrker de kompetencer arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har behov for.

Her vil det være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen ikke deltager i samme uddannelse. Arbejder I fx på et hospital, kan det være relevant for et medlem at få et kursus i korrekt løfteteknik, mens et andet AMO-medlem kan have behov for en supplerende uddannelse i konflikthåndtering.

 
 God praksis

” Kompetenceplanen er et værktøj, vi bruger til at få overblik over, hvor vi er stærke, og hvor vi har huller. Det er et godt værktøj, fordi det giver overblik og er let at opdatere hvert år med de nye kompetencer”

- Arbejdsmiljøleder Arild Espersen, Danfoss.

Når kompetenceudviklingsplanen skal laves, skal I tænke i:

Hvor vil vi hen?

  • De visioner og ideer jeres virksomhed har med sit arbejdsmiljø eller andre forestillinger om fremtiden
  • Jeres virksomheds værdier, strategi, målsætning og øvrige udvikling. 
  • Den almindelige samfundsudvikling, den teknologiske udvikling og initiativer på arbejdsmiljøområdet
  • Hvad kan vi?
  • Hvad fungerer godt i vores virksomhed i forhold til arbejdsmiljøet?
  • Hvad kan komme til at fungere bedre i forhold til at nå vores mål for arbejdsmiljøet.
  • Hvad vil vi?
  • Hvad skal vi prioritere som vores indsatsområder i det kommende år? 
  • Hvilke kompetencer og kvalifikationer vil det kræve at kunne gøre det?  

 

Oprettet d. 30. aug 2017