Sæt spot på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådet gennemfører i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet en fælles 2-årig informations- og vejledningsindsats for at udbrede kendskabet AMO-reglerne og intentionerne bag.  Kampagnen 'Sæt spot på arbejdsmiljøet' er én del af denne indsats.

  

Kampagnen 'Sæt spot på arbejdsmiljøet' består af 5 centrale budskaber med anbefalinger til arbejdspladserne og arbejdsmiljøorganisationerne (AMO). Hvert budskab folder AMO-reglerne ud og forklarer om baggrunden for dem.

 

Styrk samarbejdet i virksomheden

 

Tænk arbejdsmiljø ind i alle aktiviteter

 

Sæt mål for arbejdsmiljøet

 

Sørg for at have de rette kompetencer

 

Brug den supplerende uddannelse

 

Oprettet d. 30. aug 2017