Særligt for virksomheder med 1-9 ansatte

 

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet.

I virksomheder med højst ni ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation. 

I det daglige foregår samarbejdet ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Arbejdsgiveren skal løbende sørge for, at de ansatte kan komme med forslag til arbejdsmiljøet, og at de får alle nødvendige oplysninger, som har betydning for arbejdsmiljøet. 

Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at de ansatte bliver hørt, når ny teknologi bliver planlagt og indført, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler med videre.

Én gang om året skal der holdes en arbejdsmiljødrøftelse. 

Læs mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Læs AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte  

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere