Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljø.

Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Virksomhederne kan enten vælge at følge de regler, der er i bekendtgørelsen om samarbejde, sikkerhed og sundhed eller indgå en organisations- og virksomhedsaftale.

Et kendt eksempel på en organisations- og virksomhedsaftale er MED-aftalen, der er indgået på det offentlige område mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. 


Teksterne herunder tager udgangspunkt i princippet om ”Intern virksomhedsaftale”, der er den mest almindelige aftaleform på det private område.

Særligt for virksomheder med højst ni ansatte

I virksomheder med højst ni ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO.


Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte
I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.  


Særligt for virksomheder med mindst 35 ansatte
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. 


Særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder
Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde.

Pligten til at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed indtræder her, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. 


Du kan læse mere om de særlige regler her:  

 

AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde

Nærhedsprincippet
Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af AMO.

Inden for rammerne af disse krav kan hver virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer af AMO ud fra et nærhedsprincip.

Nærhedsprincippet betyder, at der til hver en tid skal være det nødvendige antal medlemmer. Det vil sige nok, til at AMO skal kan udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og behovet for kontakt mellem de ansatte og AMOs medlemmer.

 

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere