Tak fordi du testede din viden om arbejdsmiljø-arbejdet

Herunder kan du gense spørgsmålene og de rigtige svar:  


Hvor mange år vælges arbejdsmiljørepræsentanten for?
Rigtigt svar: En periode på 2 år

Kilde: § 25 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed


Hvem skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Rigtigt svar: Arbejdsgiveren og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen

Kilde: § 9 i Bekendtgørelse og samarbejde om sikkerhed og sundhed


Hvor mange dages supplerende efteruddannelse har arbejdsmiljørepræsentanten ret til inden for det første år?

Rigtigt svar: 2 dage

Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår.

Kilde: § 36 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed


Hvem er den øverste ansvarlige for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen?

Rigtigt svar: Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige
 
Kilde: § 15 i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø


Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation?

Rigtigt svar: Virksomheder med 10 eller flere ansatte

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Kilde: § 6 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed


Hvor ofte skal virksomheden lave en arbejdspladsvurdering (APV)

Rigtigt svar: Mindst hvert tredje år eller når der sker ændringer der har betydning for arbejdsmiljøet

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. 

En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

Kilde: § 15a i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø


Hvad skal arbejdsmiljøorganisationen rådgive virksomhedsejeren om?

Rigtigt svar: Virksomhedens sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøorganisationen skal rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Kilde: § 17, stk 2, 6 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

 

Videncenter for Arbejdsmiljø laver løbende 'Test din viden' om forskellige arbejdsmiljøemner.

Prøv også:

Test din viden om arbejdsmiljø fra 1946 - 2016
Test din viden om arbejde i sommervarmen
Test din viden om indretning af kontoret
Test din viden om sygefravær
Test din viden om vold
Test din viden om stress

 

Sidst opdateret d. 9. aug 2016