Rengøring

Pakken har fokus på typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen; dårlige arbejdsstillinger, tunge løft, samarbejdsvanskeligheder og konflikter samt fokus på fysisk aktivitet for at lindre smerter og ubehag i nakke og skuldre.

Brug drejebogen som inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø

Det er op til jer, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i drejebogen. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Bagerst i drejebogen er der forskellige faktaark, der beskriver de værktøjer m.m., som I kan bruge undervejs i forløbet.

Forebyggelsespakke: Ren trivsel

Denne pakke har fokus på at skabe variation i arbejdsopgaverne, gøre bedre brug af arbejdsredskaber, øge og forbedre samarbejdet samt at blive bedre til at håndtere tidspres og vanskelige kunder. Dette sker blandt andet ved at bruge løsningsværksteder til at finde løsninger på de fysisk og psykisk mest krævende arbejdsopgaver. Herefter aftales det, hvordan de nye gode måder at arbejde på og fortsat forbedring af arbejdsmiljøet sikres.

 

Gå til oversigten over forebyggelsespakker

Oprettet d. 12. okt 2016