Politi, beredskab og fængsler

Pakkerne har fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder vold og trusler.

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger som inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø

Det er op til jer, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Bagerst i drejebøgerne er der forskellige faktaark, der beskriver de værktøjer m.m., som I kan bruge undervejs i forløbet.

Forebyggelsespakke: Et bedre arbejdsliv

Denne pakke har fokus på at forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer - herunder vold og trusler - ved at bruge metoden ”fremtidsværksted”. Metoden kan inspirere jer til at se arbejdspladsen med nye øjne, være kreative og få ideer til, hvordan I kan komme til at trives bedre på jeres arbejde i fremtiden.

Der findes to forskellige versioner af drejebogen. Den ene er særligt henvendt til politi, og den anden til fængsler. Vælg den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

 

Forebyggelsespakke: Et bedre arbejdsliv med fysisk træning

Denne pakke har samme fokus som den anden pakke, bortset fra at den indeholder fysisk træning.

Der findes to forskellige versioner af drejebogen. Den ene er særligt henvendt til politi, og den anden til fængsler. Vælg den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

 

Gå til oversigten over forebyggelsespakker

Oprettet d. 12. okt 2016