Landbrug, skovbrug og fiskeri, herunder gartnerier

Der findes tre pakker. De har fokus på at undgå og forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger samt at styrke kondition blandt medarbejderne.

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger som inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø

Det er op til jer, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Bagerst i drejebøgerne er der forskellige faktaark, der beskriver de værktøjer , som I kan bruge undervejs i forløbet.

Forebyggelsespakke: Gode arbejdsrutiner i landbrug

Denne pakke er udviklet for at arbejde med arbejdsmiljøudfordringerne primært hos virksomheder inden for husdyravl. Pakken har fokus på at begrænse tunge løft, forbedre arbejdsstillinger og rotere mellem arbejdsopgaver. Drejebogen indeholder forslag til nye arbejdsrutiner, som kan medvirke til mindre fysisk nedslidning.

Denne pakke har fire instruktionsvideoer, som skal bruges i forløbet.

 

Forebyggelsespakke: Dyrk det gode arbejdsmiljø

Denne pakke er udviklet for at arbejde med arbejdsmiljøudfordringerne primært hos virksomheder inden for væksthuse og frilandsgartnerier. Pakken har fokus på at begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt at opnå bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere. Til dette formål indeholder drejebogen en række løsninger og redskaber.

Denne pakke har fire instruktionsvideoer, som skal bruges i forløbet, samt en præsentationsvideo.

 

Forebyggelsespakke: Forbedret kondition i landbrug / Bedre kondition i gartnerier

Pakken har fokus på at styrke kondition blandt medarbejderne ved at løbe, gå, cykle eller udføre styrkeøvelser. Indholdet i disse pakker er identisk, og derfor vælger I drejebogen for den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

 

 

Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af forebyggelsespakken.

Gå tilbage til oversigten over forebyggelsespakker 

Oprettet d. 12. okt 2016