Lærere

Pakken til lærere har fokus på at skabe en tryggere arbejdsplads, der er bedre rustet til at håndtere vold og trusler.

Brug drejebogen som inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø

Det er op til jer, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i drejebogen. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Bagerst i drejebogen er der forskellige faktaark, der beskriver de værktøjer m.m., som I kan bruge undervejs i forløbet.

Forebyggelsespakke: En skole uden vold og trusler

Denne pakke har fokus på at identificere, forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold og trusler ved at bruge en dialogmetode. Fysisk vold er fx overfald, spark, slag, kast med genstande og knivstik, mens psykisk vold fx er trusler og andre krænkelser, herunder elevers, forældres eller pårørendes nedvurderende tale og chikane.

 

Gå tilbage til oversigten over forebyggelsespakker

Oprettet d. 12. okt 2016