Forebyggelsespakker

Hent inspiration til bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger

Drejebøgerne indeholder en masse inspiration til at undgå eller forebygge fx:

  • for stort arbejdspres/mængde
  • dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • tunge løft
  • vold på arbejde
  • arbejdsulykker

Forebyggelsespakkerne indeholder forslag til forskellige forløb på 3-12 måneder, som kan være med til at gøre arbejdsmiljøet bedre på arbejdspladserne i særligt nedslidningstruede brancher.

De fleste pakker handler om at forbedre arbejdsmiljøet, mens andre handler om at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden. Drejebøgerne beskriver forløbene grundigt, så det er let at gå til og gennemføre et forløb.

Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Nederst på siden er der en liste over, hvilke brancher der er udviklet forebyggelsespakker til og en kort beskrivelse af, hvilke arbejdsmiljøproblemer forebyggelsespakkerne handler om i den pågældende branche.

Det kan være, at jeres branche ikke er på listen. Men I kan alligevel bruge drejebøgerne som inspiration. I skal blot finde den branche, som ligger tættest på jeres egen branche. Ofte vil der være samme arbejdsmiljøudfordringer som jeres, og meget af indholdet i drejebøgerne kan bruges på jeres arbejdsplads.

 

Ny pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler

En ny pulje støtter voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler. Voldsforebyggelsespakkerne består af foruddefinerede forløb, som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler.

Der er i 2017 afsat 5,0 mio. kr., som er fordelt mellem de brancher, der er omfattet af puljen. Puljen har ansøgningsfrist den 23. juni 2017, og behandlingen af ansøgningerne foregår efter ”først til mølle”-princippet.

Læs mere og søg puljen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Hvad skal I gøre?

  • Find jeres branche / den branche, der ligger tættest på jeres egen branche fra den nedenstående liste

  • Download og orienter jer i drejebøgerne

  • Overvej, om I gerne vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i drejebøgerne.

  • Det anbefales at gennemføre hele forløbet i den valgte drejebog for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Hvilke brancher er der udviklet forebyggelsespakker til?

Bygge og anlæg

Forebyggelsespakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, arbejdsulykker og at tænke arbejdsmiljø ind i planlægningen af opgaverne.

 

Daginstitutioner
Pakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, fysisk aktivitet med børnene og at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forholdet til børn og forældre.

 

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Pakkerne har fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved brug af forskellige metoder, herunder fremtidsværksted, kollegial sparring og arbejdsmiljøsundhedskreds.

 

Elektronik

Pakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde og at være fysisk aktiv.

 

Frisører og anden personlig pleje

Pakkerne har fokus på at forebygge akavede arbejdsstillinger og forebygge nedslidning med elastiktræning.

 

Hospitaler

Pakken har fokus på at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen.

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri (fx landmænd, gartnerier) 

Pakkerne har fokus på at forebygge akavede arbejdsstillinger og tunge løft eller være fysisk aktiv.

 

Lærere

Pakken har fokus på at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen.

 

Metal og maskiner (fx støberier, maskinproducenter, fremstillingsvirksomheder inden for metal)

Pakken har fokus på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og være fysisk aktiv.

 

Nærings- og nydelsesmidler (fx fødevareproducenter, bagere)

Pakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og forebygge nedslidning med elastiktræning.

 

Plast, glas og beton (fx fremstillingsvirksomheder inden for plast, beton, cement, glas, gummi osv.)

Pakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og skabe et godt samarbejde på arbejdspladsen.

 

Politi, beredskab og fængsler (fx politi, fængsler, brandvæsen, forsvar, vagt- og sikkerhedsfirmaer)

Pakkerne har fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og være fysisk aktiv.

 

Rengøring (fx rengøringsvirksomheder, renserier, vaskerier, vinduespoleringsvirksomheder)

Pakken har fokus på at skabe variation i arbejdsopgaver, bruge arbejdsredskaber, håndtere tidspres og vanskelige kunder osv.

 

Slagterier (fx slagterier, kød- og fiskeproducenter, slagter)

Pakkerne har fokus på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og forebygge nedslidning med elastiktræning.

 

Tekstil og papir

Pakkerne har fokus på at forebygge akavede arbejdsstillinger og forebygge nedslidning med elastiktræning. 

 

Transportmidler (fx autoværksteder, autolakererier, dækservice, karosseriværksteder)

Pakkerne har fokus på oprydning på værkstedet, forebyggelse af akavede arbejdsstillinger, fysisk aktivitet, sund mad og rygestop. 

 

Træ og møbel (fx møbelproducenter, møbelsnedkere, virksomheder, der fremstiller træprodukter)

Pakken har fokus på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger.

 

 

Det er ikke længere muligt at søge om støtte til gennemførsel af forebyggelsespakkerne

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har tidligere ydet støtte til gennemførelse af forebyggelsespakkerne, men det er nu ikke længere muligt at søge om støtte. I er dog stadig meget velkomne til at bruge drejebøgerne og de forskellige værktøjer som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

 

De virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, har dog stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal bare huske at indsende slutregnskab til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.