Sygefravær i APV'en

I APV’en skal man vurdere, om sygefraværet er rimeligt og om der er forhold i arbejdsmiljøet, som har betydning for fraværet.

Er sygefraværet rimeligt? 

Når man gennemfører arbejdspladsvurdering, skal man vurdere, om sygefraværet på arbejdspladsen er ”rimeligt”.

Hvordan vurderer man sygefraværet?
 Det kan man fx gøre ved: 
 • At analysere sygefraværet på baggrund af den viden, virksomheden har om sygefraværet. Fx ved at dele det op i langtidsfravær og korttidsfravær. En målrettet indsats i forhold til langtidssyge medarbejdere kan ændre det samlede fravær drastisk.

 • At vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Er medarbejderne mere fraværende, når de arbejder med nogle bestemte opgaver eller i nogle bestemte afdelinger? Det kan være tegn på, at der skal sættes ind i arbejdsmiljøet. 

 • At tage samtaler med medarbejdere, der har været fraværende og høre deres vurdering af arbejdsmiljøets betydning. Hvis arbejdsmiljøet har indflydelse på sygefraværet, skal det behandles i den videre arbejdspladsvurderings-proces. 

Arbejdsmiljø har betydning for sygefraværet 

Her er nogle eksempler på forhold i arbejdsmiljøet, der erfaringsmæssigt har betydning for sygefraværet:

 • Manglende indflydelse og udfordringer 
 • Arbejdspres
 • Dårlige arbejdsstillinger
 • Arbejdsulykker 
 • Samarbejdsvanskeligheder


I arbejdet med sygefravær kan det være en god idé at udarbejde en sygefraværspolitik, der bl.a. indeholder:

 • Mål for forebyggelse, fastholdelse af medarbejdere og reduktion af fravær. 

 • Regler for ledelsens, MED-udvalgenes, arbejdsmiljøgruppernes og medarbejdernes ansvar og opgaver. 

 • Overordnede retningslinjer for, hvordan virksomheden forholder sig til fx langtidssyge, flexjob, nedsat arbejdstid, særlige begivenheder som graviditet og alvorlig sygdom i familien og forebyggelse og sundhedsfremme. 

 • Retningslinier for, hvordan sygefravær skal håndteres på den enkelte arbejdsplads, fx: Udarbejdelse og brug af sygefraværsstatistik, sygefraværssamtaler.  

 

Gode råd til virksomheder om APV af det psykiske arbejdsmiljø

 • Brug tid på at lave et ordentligt forarbejde.

 • Sørg for styring og ledelse fra start til slut – også når det gælder implementering.

 • Vær villig til at prioritere indsatsen og sætte ressourcer af. 

 • Læg en strategi for kommunikation og synlighed. 

 • Vælg konsulenter med omtanke.

 • Overvej, hvad I har brug for.

 • Vurderingsfasen kræver faglig indsigt, og måske har I behov for sparring til at vælge metode og styre processen.

 

Kilde: Arbejdsmiljøkonsulent Hans Hvenegaard

Læs mere om arbejdspladsvurderinger:

 

Sidst opdateret d. 3. jan 2018