Metoder til arbejdspladsvurderinger

Ledelse og medarbejdere skal samarbejde om APV’en, og det kan gøres på mange måder. Det handler om at finde en metode, der passer til virksomheden og situationen.

Ledelse og medarbejdere skal samarbejde

Ved en APV samarbejder ledelse og medarbejdere om at finde løsninger til et bedre arbejdsmiljø. APV'en kan dermed også bruges til at fremme dialogen i virksomheden.  

Der er ingen fast krav til metoden, så den enkelte virksomhed kan selv vælge de metoder, der passer bedst til virksomheden og de problemer, der skal tages hånd om. 

Metoder til APV Her er nogle af de metoder, man kan vælge at bruge i vurderingen af arbejdsmiljøet: 

 • Tjeklister (fx Arbejdstilsynets tjeklister)  
 • Brain-storming på idéer om gode og mindre gode sider i arbejdet  
 • Dialog mellem sikkerhedsgruppe og de ansatte  
 • (Gruppe)interviews  
 • Spørgeskemaundersøgelser  
 • Prioriteringsseminarer  
 • Iagttagelser  
 • Story-telling  
 • Video  

Krav til metoderne

Selvom der er metodefrihed i forhold til APV'en, er der visse ting, alle metoder skal opfylde. For eksempel at: 
 • Alle bliver hørt
 • At man kommer rundt om alle problemstillinger 
 • At man ved på forhånd, hvordan resultaterne fra kortlægningen skal viderebearbejdes. 

Kilde: Vejledning om arbejdspladsvurdering, Arbejdstilsynet

Læs mere om Arbejdspladsvurderinger:

 

Sidst opdateret d. 27. okt 2016