Krav til APV’en

Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig, men der er ikke fastsat krav om, hvor meget der skal skrives.

APV'en skal være skriftlig

Kravet om, at arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig, gælder alle virksomheder med ansatte, også virksomheder uden en arbejdsmiljøorganisation. 
 
APV'en skal være tilgængelig 
En arbejdspladsvurdering skal forefindes i arbejdsområdet og være til rådighed for ledelsen, arbejdsledere, ansatte og Arbejdstilsynet.

Synlig ansvarsfordeling

Der skal være en synlig angivelse af hvem, der har ansvaret for at følge problemløsningerne op i praksis. Er der en arbejdsmiljøorganisation, skal den skrive under på, at den har medvirket.

Reglerne siger, at:

  • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en APV og at medarbejderne inddrages
  • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for alle i arbejdsområdet 
  • Medarbejderne og/eller sikkerhedsorganisationen skal medvirke
  • Det skal fremgå klart, hvem der har ansvar for at følge op
  • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – og mindst hvert 3. år.

Kilde: Vejledning om arbejdspladsvurdering, Arbejdstilsynet

Læs mere om arbejdspladsvurderinger:

 

Sidst opdateret d. 21. jun 2016