Hvem har ansvaret?

Det er afgørende for en vellykket APV proces, at ledelsen bakker op og styrer processen.

Arbejdsgiveren har ansvaret 

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden gennemfører APV, og at arbejdsmiljøorganisationen bliver inddraget i APV-arbejdet.

I virksomheder med færre end 10 medarbejdere, er der ikke pligt til at have en arbejdsmiljøorganisation. Her skal medarbejderne inddrages på anden vis.
 
Ofte er det arbejdsgiveren eller et eventuelt sikkerhedsudvalg, der fastlægger de overordnede rammer for APV-arbejdet.  

Arbejdsmiljøorganisationen har en central rolle

Det er arbejdsmiljøorganisationen, der udfører det praktiske arbejde med kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning. 
 
Det er vigtigt, at arbejdsgiveren eller en fra den øverste ledelse er med til at fastlægge de overordnede rammer for APV-arbejdet.
  
I små virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation er det ofte arbejdsgiveren selv, der på anden vis inddrager medarbejderne i APV-arbejdet. Dette kan eksempelvis ske ved dialog på et personalemøde eller ved samtale med hver enkelt medarbejder.

Forberedelse er vigtig 

Før man går i gang med APV’en, skal forløbet afklares nærmere. Det er vigtigt, at både ledelse og repræsentanter for medarbejderne deltager i forberedelsen. Er der en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen, skal denne inddrages i og deltage i hele APV-processen.
 
Man skal tage stilling til, hvilken metode man vil anvende, hvordan medarbejderne skal inddrages og involveres samt tidsplan og de nødvendige ressourcer. 

Ledelsen skal bakke op

Erfaringerne viser, at det vigtigste for en vellykket APV proces er ledelse og styring. Afgørende er det, at ledelsen prioriterer indsatsen og bakker op om de tiltag, der sættes i gang for at forbedre arbejdsmiljøet.

En undersøgelse, som Arbejdstilsynet har fået lavet af APV-indsatsen i 14 virksomheder over to år, viser, at det ikke spiller den store rolle, hvilke metoder, virksomheden anvender i APV’en. Det, der gør den store forskel er, om ledelsen bakker op og sørger for, at APV-processen bliver styret fra start til slut.

Kilde: Projekt om metoder til behandling af psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med APV, Arbejdstilsynet

Læs mere om arbejdspladsvurderinger:

 

Sidst opdateret d. 6. jun 2016