Arbejdspladsvurdering 

Alle arbejdspladser skal have en arbejdspladsvurdering (APV). Det er et vigtigt redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet og arbejde systematisk med det.

Sætter arbejdsmiljøindsatsen i system

Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen. APV’en kan bruges til at sætte arbejdsmiljøindsatsen i system: Kortlægge det samlede arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet. 

Det er også her, at alle får mulighed for at give deres vurdering af arbejdsmiljøet og til at gå i dialog med hinanden, bl.a. om de løsninger, der skal til for at forbedre det.

Formålet med arbejdspladsvurderinger er at sikre, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at forebygge/løse problemer i arbejdsmiljøet - med det formål at forebygge alle former for arbejdsskader.  

Hvad kan APV’en bruges til?

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af: 

  • Om der er problemer med arbejdsmiljøet 
  • Hvor eventuelle problemer er 
  • Hvordan virksomheden løser problemerne 
  • Hvem, der har ansvar for, at de bliver løst 
  • Hvornår der skal følges op

APV i fem trin

En APV skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet:
  1. Udpegning og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  
  2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer.  
  3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet.  
  4. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  
  5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Kilde: Vejledning om arbejdspladsvurdering, Arbejdstilsynet

Trivselsmålinger på offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdspladser er desuden forpligtet til mindst hvert tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Det er en del af aftalen om trivsel og sundhed, som blev indgået ved overenskomst-handlingerne 2008.