Om Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø blev oprettet i 2005 som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

 

Videncentret ledes af centerchef Hannah Maimin Weil.

Herunder kan du læse mere om Videncenteret og vores forskellige opgaver og ydelser.