Strategi

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Videncenteret indgår som en del af den samlede strategi for NFA.  

Mission

NFA’s mission er: at forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

Vision 

NFA’s vision er: at frembringe og formidle forskning af høj kvalitet og relevans for såvel interessenter og samarbejdspartnere som for udviklingen af det danske samfund.  

I strategien for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan du blandt andet læse mere om forskningscentrets mission, vision, kerneopgaver, effektmål og resultatkrav.

 

Sidst opdateret d. 17. jan 2017