Partnervold spænder ben for et godt arbejdsliv

Lever man med fysisk og psykisk vold på hjemmefronten, går det ud over arbejdsindsats og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser en ny norsk undersøgelse.

Kvinder har vanskeligt ved at fungere i et job, når de udsættes for fysisk og psykisk vold på hjemmefronten. Det er budskabet fra den norske forsker Kjersti Alsaker. Hun har stået i spidsen for en undersøgelse med fokus på, hvordan vold i nære relationer påvirker kvinders arbejdsliv.

Undersøgelsen er fornylig publiceret i 'Tidsskrift for kjønsforskning' og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 551 kvinder, der havde søgt hjælp eksempelvis hos politiet eller i krisecentre. Denne er sammenlignet med svar fra 1.500 kvinder, der var tilfældigt udvalgt i befolkningen med og uden erfaring med et voldeligt parforhold.

-Det viser sig, at en voldelig og jaloux partner har en særdeles stor og negativ indflydelse på kvindernes arbejdsliv. De har simpelthen vanskeligt ved at have et job, fordi de er trætte, ukoncentrerede og ustabile. 81 procent svarer eksempelvis, at de bliver holdt vågne om natten, og 91 procent har koncentrationsbesvær, siger Kjersti Alsaker.

Vold i parforholdet er skamfuldt

Desuden hæfter Kjersti Alsaker sig ved, at 91 procent oplever skam på arbejdet på grund af vold i hjemmet. Det gælder også for næsten 20 procent af de voldsramte i befolkningsundersøgelsen.

-Det forventes i 2014, at man kan passe sit job. Man skjuler og skammer sig i stilhed, hvis det ikke er tilfældet. Det er synd, da det jo er voldsudøverne som burde skamme sig, siger hun.

På trods af at der er tale om en mindre undersøgelse - og hun gerne havde undersøgt forholdene for mænd også - så mener hun, at resultaterne er solide blandt andet fordi, de stemmer godt overens med international forskning.

-Mit håb er, at undersøgelsen kan bruges til at gøre det lettere for voldsramte kvinder at få hjælp rundt omkring på arbejdspladserne, siger Kjersti Alsaker.

Partnervold i Danmark

I Danmark er partnervold årligt et problem for 28.000 kvinder. Ifølge Chris Poole konsulent i 'Voldsforebyggelse i praksis’ spiller arbejdspladserne netop en afgørende og konstruktiv rolle, idet de kan og bør hjælpe en medarbejder og kollega til at finde vejen væk fra et voldeligt forhold.

-Der er meget stor fokus på at bekæmpe vold og trusler, som rammer medarbejderne efter kontakt med borgere og kunder. Derimod er der stadig en holdning om, at partnervold hører til i privatsfæren på trods af, at det har en meget negativ indflydelse på jobbet, siger Chris Poole, der har mere end 25 års erfaring med at håndtere partnervold på arbejdspladsen.

-Det er et komplekst og tabubelagt emne, som skal tackles med viden og medfølelse, lyder hendes råd. Desuden fremhæver hun, at der er brug for handling eksempelvis i form af konkrete retningslinjer på arbejdspladsen, der specifikt retter sig mod partnervold.

 

Af Birgit Bruun Christensen

Oprettet d. 8. dec 2014