23 sep

Konference om mental sundhed

Aarhus Universitet er værter ved konference om mental sundhed. På bagrund af videnskabelig evidens, anbefaler det britiske parlament nu mindfulness til alle med depression eller kroniske lidelser og som forebyggelse på arbejdspladser og i skolen. 23 lande udenfor UK er igang med lignende tiltag.

Tidspunkt: 23. - 24. september 2017
Sted: København
25 sep

Gå-hjem-møde om ny medarbejderinddragende metode til bedre arbejdsmiljø og trivsel - SAM

Hvad går den nye SAM-metode ud på? Hvordan inddrages medarbejderne? Og hvilke forskningsprojekter og konkrete værktøjer ligger bag? Det holder forskere og udvikler af værktøjerne oplæg om på et gå-hjem-møde på NFA.

Tidspunkt: 25. september 2017, kl. 15:00 - 17:00
Sted: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København
26 sep

Konference - mental sundhed på arbejdspladser

Sundhedsministeriet og de 35 partnere bag satspulje-projektet Sammen om mental sundhed inviterer til konference i Børssalen hos Dansk Erhverv.

Tidspunkt: 26. september 2017, kl. 09:00 - 14:00
Sted: Dansk Erhverv
Børssalen
København K
26 sep

Skab trivsel og stop stress – sammen!

TekSam afholder i samarbejde med Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri (BFA-I) to temadage omkring stress og forebyggelse af stress.

Tidspunkt: 26. september 2017, kl. 10:00 - 16:00
Sted:

Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

27 sep

Skab trivsel og stop stress – sammen!

TekSam afholder i samarbejde med Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri (BFA-I) to temadage omkring stress og forebyggelse af stress.

Tidspunkt: 27. september 2017, kl. 10:00 - 16:00
Sted:

Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

7 nov

Temadag om stress

Temadagen tager udgangspunkt i værktøjsserien ”Vi forebygger stress sammen” og retter sig mod arbejdspladser, som ønsker at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab. På temadagen sætter vi særligt fokus på lederes opgaver og samarbejdet om at forebygge på arbejdspladen.

Tidspunkt: 7. november 2017, kl. 08:00 - 16:00
Sted: Hotel Vejlefjord, Stouby
18 jan

Stressbehandlingskonfe-rencen 2018

Stressbehandlingskonferencen samler forskere og praktikere for at udveksle værdifuld viden og praksiserfaring, som kan bidrage til fortsat at kvalificere og videreudvikle indsatser på arbejdspladser samt den behandling, vi kan tilbyde voksne danskere med stressproblematikker.

Tidspunkt: 18. - 19. januar 2018
Sted: København