Buschauffører lærer at trække vejret dybt

 

Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

Arriva-chauffører viser teknik fra kampsport

Chauffør og arbejdsmiljørepræsentant Henrik Baltzer Petersen (bag rattet) viser sikkerheds- og miljøkoordinator Søren Bidstrup (th.) en af de simple Aikido-teknikker. Foto: Søren Svendsen 

En cyklist kører ud foran bussen uden at række hånden ud og se sig for. En passager ”glemmer” at bruge sit rejsekort. En bilist stiger ud af sin bil i et kryds og giver sig til at råbe ad chaufføren. Imens myldrer passagererne ind i bussen.

Der er masser af situationer, som kan stresse en buschauffør og ende i konflikter. Derfor sendte Arriva Ryvang i 2013 og 2014 omkring 80 chauffører på et konflikthåndteringskursus baseret på den japanske kampteknik ’Aikido’. Det har givet så gode og mærkbare resultater, at antallet af ubehagelige hændelser, som chaufførerne har oplevet, er reduceret med i alt 20 % blandt deltagerne. 

Lærer at trække vejret dybt

Kurserne i Aikido har helt konkret lært chaufførerne at tage nogle dybe indåndinger, når hverdagen presser sig på ude i trafikken, og en konflikt med en passager fx kan være under opsejling.

Ifølge chauffør og arbejdsmiljørepræsentant Henrik Baltzer Petersen har kollegaerne stadig udbytte af den japanske kampteknik, som de kan bruge over for voldelige, truende eller ubehagelige passagerer.

- Selvom det hedder japansk kampteknik, er det ikke meningen, at vi skal angribe passagererne, tværtimod. Vi lærte simpelthen at tage nogle dybe indåndinger, når en konfliktsituation kunne være under opsejling, fortæller han.

Han mener, at kurset i Aikido på mange måneder adskiller sig fra traditionelle konflikthåndteringskurser for buschauffører. Normalt står der en underviser ved tavlen og forklarer. Sådan var det ikke på de ugentlige workshops i Aikido, hvor deltagerne sammen med underviseren arbejdede med, hvordan konflikter kan håndteres og især forebygges.

- Det var på flere måder et grænseoverskridende forløb. Fx var det nødvendigt både at tage skoene af og røre ved hinanden. Det er jo ikke noget, vi buschauffører plejer at gøre. Så lavede vi en række praktiske øvelser for at lære at afværge truende adfærd, og nogle af øvelserne foregik i bussen, som jo er vores arbejdsplads.

Han forklarer og demonstrerer én af de praktiske øvelser: Man stikker en pegefinger ind i håndleddet på en overfaldsmand, som er ved at give én et knytnæveslag.

- Så bremser man simpelthen hånden, der er i gang med at slå. Det er helt enkelt. Man lærer at bruge modstanderens styrke i sit eget forsvar med Aikido-metoden, forklarer han.

Som at køre amerikansk kampvogn

Der er efterhånden gået et par år siden kurset, men Henrik Baltzer Petersen mødes stadig med sit hold, og de snakker med hinanden om oplevelserne i trafikken.

- Der er faktisk kun én af mine kollegaer, som ikke helt kan finde ud af at bruge det, han har lært. Men han er selv opmærksom på det, og vi snakker om det. Det er ikke længere tabu at snakke om det, hvis vi har været ude for ubehagelige kunder. Det kunne godt være svært, før vi lærte Aikido. Man lærer noget om sig selv og hvor ens grænser er, når man lærer denne teknik.

Henrik Baltzer Petersen fungerer som instruktør for nye chauffører. Ud over at sætte de nye kolleger ind i det almindelige chaufførarbejde, lærer han dem også om principperne i Aikido-teknikken: At lave nogle dybe vejrtrækningsøvelser, hvis der opstår en konflikt. 

- At være buschauffør er som at køre amerikansk kampvogn gennem byens trafik. Man skal lære at trække vejret, helt enkelt.

Flere forebyggende tiltag

Arriva har sat flere tiltag i gang for at forebygge vold, trusler og konflikter for chaufførerne i busserne. Blandt andet er de blevet fritaget for at skulle håndhæve billetkontrol. Det er nu udelukkende kontrollørerne, der skal tage sig af sanktioner i forhold til passagerer, der ikke har indløst billet. Herudover er chaufførsædet blevet afskærmet i busserne i de større byer, og det modvirker også trusler og vold fra passagerne.

Rift om kurserne

Søren Bidstrup er sikkerheds- og miljøkoordinator hos Arriva Ryvang. I samarbejde med TeamArbejdsliv har han arrangeret kurserne i Aikido. Det var ham, der stod for at udvælge de chauffører, som deltog i de første kurser, som oprindeligt var målrettet chaufførerne på særligt udvalgte og belastede linjer.

 - Flere og flere chauffører henvendte sig selv med ønsket om at deltage efter at have hørt om kurset. Derfor åbnede vi for chauffører fra andre linjer. Det skete ikke mindst, fordi vi gerne ville sprede de gode ideer, kurset gav til bedre konflikthåndtering. Yderligere valgte vi i enkelte tilfælde med stor succes at tilbyde kurset til chauffører, som igennem en periode havde haft flere konfliktepisoder, fortæller Søren Bidstrup.

Henrik Baltzer Petersen ønsker sig flere kurser til sine kolleger - både startkurser og opfølgende kurser til dem, der allerede har prøvet det.

Aikido skal være en del af uddannelsen

Driftschef René Frylund, Arriva Ryvang, er også begejstret for Aikido-teknikken og fortæller, at Arriva er i gang med at få Aikido-kurserne ind som en del af chaufføruddannelsen i AMU-regi.

- Aikido har jo nedsat antallet af hændelser som vold og trusler mærkbart. Vi vil gerne klæde vores chauffører bedre på til at tackle konfrontationer, og det er jo også en fordel for kunderne, at de kan det, siger han.

Aikido-kurserne blev finansieret af projektmidler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

 
Arriva Ryvang

Arriva Ryvang er en del af Arriva Danmark. Sammen med to andre anlæg i Gladsaxe og Ejby, kører Arriva busser i hovedstadsområdet.

Hos Arriva Ryvang er 500 chauffører ansat.

 

Konfliktforebyggelse med Aikido

Arriva Ryvang og TeamArbejdsliv har fra januar 2012 til december 2014 kørt projekt ”Konfliktforebyggelse blandt Arrivas mest udsatte buschauffører.”

Her er gennemført 9 kursusforløb på hver 6-8 uger. 76 buschauffører har gennemført kurset. Deltagerne var fra linjerne 66 - 3A - 8A - 4A - 1A.


Aikido

Aikido er en japansk kampkunst, hvis filosofiske tilgang til modstand er at acceptere modstanden eller konflikten i stedet for rent instinktivt at kæmpe imod den.

 

Sidst opdateret d. 27. okt 2016

Af Eva Birgitte Jensen