Vision Zero – mere et mindset end et mål

Alle arbejdsulykker er mulige at forebygge blandt andet gennem styrket dialog på arbejdspladsen. Det er kernen i en ny strategi for ulykker under navnet Vision Zero. Slots- og Kulturstyrelsen er en af de første danske virksomheder, der tilslutter sig en ny international arbejdsmiljøkampagne under den overskrift.

Vision nul arbejdsulykker

Det positive og forebyggende mindset fra Vision Zero skal gennemsyre vores måde at arbejde og tænke på helt ud på byggepladserne. Sådan fortæller Sofia Lønvig, projektleder og arbejdsmiljøkoordinater for restaureringer hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvor man som en af de første danske virksomheder har tilsluttet sig den internationale Vision Zero Kampagne.

Kampagnen præsenterer en vision om, at alle arbejdsulykker kan forebygges. Derfor er det mere et mind-set end en målsætning, forklarer Anne Sofia Lønvig. 

 - Normalt arbejder man ofte med en målsætning om for eksempel at halvere alle arbejdsulykker eller nær-ved-ulykker. Men der er noget, der gør ondt i maven på mig, når man tænker sådan, for hvad så med dem, der stadig kommer til skade?

Kampagne tilbyder viden og værktøjer

Kampagnen betyder også, at hun får noget dokumenteret viden og nogle konkrete værktøjer at arbejde med.

 - Mit håb er, at arbejdsmiljøet på den måde bliver styrket og nemmere at arbejde med for både mig og mine kolleger,” siger hun og understreger vigtigheden af god kommunikation:

 - Kommunikation er så vigtig for arbejdsmiljøet, fordi det styrker det psykiske arbejdsmiljø, når man taler ordentlig sammen, og det er med til at højne sikkerheden omkring det fysiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at have den vision som bygherre, fordi det smitter af hele vejen ned, og man har en anden mulighed for at påvirke byggepladserne, end når man for eksempel rådgiver.

Og det er helt afgørende for Slots- og Kulturstyrelsen:

 - I sidste ende gælder det jo om, at håndværkerne kommer sunde og hele hjem til deres familier.

 - Vi har blandt andet fået en sugemaskine til at løfte vores mørtelposer med, så vi ikke ødelægger vores ryg. Poserne vejer 25 kg stykket, så det hjælper, hvis vi kan stå oprejst og løfte dem i stedet for at bukke os ned 30 gange i løbet af en dag.

Sådan fortæller murer Martin Hvid fra byggepladsen på Kronborg Slot, hvor voldmurene renoveres. Han har gået på pladsen i fem år, og sugemaskinen er en af de løsninger, byggeledelsen har indført for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Det er sket igennem tæt dialog mellem håndværkerne og byggeledelsen.

Vi har den direkte kommunikation

Netop dialog og kommunikation er et af de syv principper, som den nye internationale arbejdsmiljøkampagne Vision Zero præsenterer. Virksomhederne kan vælge at følge og integrere de syv principper afhængig af, hvad der passer bedst til den enkelte arbejdsplads. 

- Vi fokuserer i første omgang på at integrere fire af de syv principper. Det princip, der fylder mest, er kommunikation. Vi vil som bygherre gerne have en god dialog med alle vores samarbejdspartnere. Vi rådgiver ikke kun, men har også den direkte snak med håndværkerne om, hvordan det går, og hvad der kan forbedres, siger Anne Sofia Lønvig, projektleder og arbejdsmiljøkoordinater for restaureringer hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover fokuserer Slots- og Kulturstyrelsen især på at integrere kampagnens vision om, at alle arbejdsulykker kan forebygges; på at skabe en positiv og åben kultur; og på at få registreret alle nær-ved ulykker.

Den gode samtalekultur

På Kronborg Slot gør bygherren meget ud af at være tilstede på byggepladsen.

- Vi har skabt en god samtalekultur her, fordi vi inddrager og lytter til alle mand. For at få skabt den kultur er det vigtigt, at jeg som byggeleder er meget på pladsen, og hver gang sørger jeg for at tale med håndværkerne,” siger Jacob Ravn Petersen, byggeleder og arkitekt hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Det mærker Martin Hvid og hans kolleger: 

- Det er meget rart, at de er her så meget, for det er nemmere at tale med dem, når de er her, og når man står og kigger på det, der er problemer med.

For Jacob Ravn Petersen kan Vision Zero være med til at understøtte nogle af de procedurer, som allerede er på pladsen: ”Her tænker jeg især på, at byggepladsen har eksisteret i lang tid. Derfor skal vi blive ved med at dyrke det sikre arbejdsmiljø og passe på, det ikke bliver rutinepræget,” siger Jacob Ravn Petersen.

 

De 7 gyldne regler om Vision Zero

 1. Tag lederskab og vis engagement
 2. Find farerne og kontroller risikoen
 3. Lav målsætninger og programmer 
 4. Få styr på arbejdsmiljøorganisationen
 5. Maskiner og sikkerhedsudstyr skal være i orden
 6. Arbejdsmiljøkompetencerne skal løbende opdateres
 7. Invester i mennesker – motivér gennem deltagelse

  Kilde: ISSA
   

4 fokuspunkter der fremmer Vision Zero 

Oprettet d. 4. jan 2018

Af Maria Arndt