Tal ordentligt så vi lytter til hinanden

Sikkerhed på byggearbejdspladserne i NCC går ikke ud på at være politibetjent og pege fingre ad medarbejderne på gulvet. Det handler om at lytte til hinanden, og det gælder begge veje. Ingeniørerne skal også lære af håndværkernes erfaringer.

NCCKåre Christensen og Bo Axelgaard ved NCCs store byggeri på Herlev Sygehus. Foto: Søren Svendsen 

Fælles holdning og forståelse

- Kunsten i arbejdsmiljøarbejdet er ikke at fare rundt og dele advarsler ud til højre og venstre. Kunsten er at få overbevist de ansatte, funktionærer som håndværkere, om, at der er ualmindelig meget sund fornuft i at følge de APV'er, der er udarbejdet.

Det siger senior arbejdsmiljøchef i NCC Kåre Christensen. Snarere end at drøne rundt og lege politibetjent handler sikkerheden på arbejdsplads om at forstå hinanden. At lytte til hinanden. Og have en fælles holdning til, at alle skal kunne arbejde i et sikkert arbejdsmiljø, mener han.

Refleksion og time-out

Sikkerhed kan ikke klares ved at lave kampagner i en lind strøm. For NCC handlede det i 2012 om at lave en total kulturændring, som blandt andet indbefatter at kunne ”sige fra”.

- I begyndelsen var der relativ stor skepsis overfor den tanke, at man kunne stoppe en proces. I dag er det helt almindeligt på byggepladserne, at håndværkerne træder et skridt tilbage fra det, de har gang i og bruger tid på at reflektere over, hvordan den konkrete opgave skal løses, siger Kåre Christensen.

I yderste konsekvens er det også tilladt at markere en time-out. Det har sjakbajs Bo Axelgaard, som er leder af en gruppe på ti struktører (betonarbejdere) på byggepladsen ved Herlev Hospital kun oplevet én gang i de godt 15 år, han har været ansat:

- Vi gik mange faggrupper sammen på en byggeplads, adgangsvejene var ikke lavet ordentligt og samtidig var nogle stilladsarbejdere i færd med at sætte et stillads op over hovedet på os. De var ikke fastspændt og vi følte, at tingene fløjtede omkring ørene på os. Det fik os til at markere time-out og de ansvarlige på byggepladsen blev tilkaldt for at løse problemerne og gøre arbejdspladsen sikker igen.

- Det er helt i orden at sige fra på den måde, understreger Kåre Christensen, som dog langt foretrækker at håndværkerne holder mindre time-outs, hvor de overvejer, hvordan de enkelte processer bedst kan gennemføres.

Håndværkernes erfaringer nytter

I NCC går kommandovejene ikke kun én vej. Håndværkernes erfaringer bliver også brugt, når ingeniørerne projekterer. 

Arbejdsmiljøet på en byggeplads bliver nemlig til allerede i projekteringsfasen, mener Kåre Christensen og nævner som eksempel nogle altankasser, som skulle monteres på et højhusbyggeri – udefra via en kran – og vel at mærke meget tunge enheder.

- Den typer arbejdsopgaver ser lette ud, når man sidder på et kontor. Men når man er den, der skal udføre det i blæst, regn og 16 etagers høje, så virker det anderledes. Det bliver farligt for arbejdsmiljøet og kollegernes sikkerhed, siger Bo Axelgaard. Han understreger at i begyndelsen var det grænseoverskridende og nærmest uhørt at en menig medarbejder kunne påpege at noget var uhensigtsmæssigt overfor en leder.

- Der skulle ret mange nosser til at sige fra på den måde. Men i dag er det helt naturligt, at vi alle blander os og bliver hørt.

Dog mener han, at akkordarbejdet altid vil være en hindring i forhold til at opnå det optimale arbejdsmiljø.

- Der vil altid være nogle, som synes vi skal skynde os lige lidt ekstra, når der er gode penge i det.

Systematisk tilgang

I NCC arbejdes der med fire typer af uheldsregistrering.

 • Ulykker med fravær på mere end en dag
 • Ulykker uden fravær
 • Tæt på ulykker
 • Observationer

- Det, vi for alt i verden vil, er at undgå ulykker. Men for at gøre det, bliver vi nødt til at lære af alt det, som næsten gik galt, siger Kåre Christensen.

Hver fjortende dag – om onsdagen - bliver der sendt et brev med de hændelser, der har været på de enkelte arbejdspladser i NCC. Ingen bliver hængt ud, alt bliver anonymiseret. To dage efter, når der er fredagsmøde på alle arbejdspladser, gennemgås hændelserne, så alle kan lære af det.

Det har vist sig at være en effektiv metode, mener Kåre Christensen:

- Sikkerhed handler om at behandle hinanden ordentligt, slå hjernen til, når man er på arbejde og uddrage læring af de hændelser, der har været og de situationer, der var lige ved at gå galt, siger han. Derfor skal vi snakke ordentligt sammen, så vi respekterer hinanden og lytter til, hvad hinanden siger.

Omstillingen af sikkerhedsarbejdet i NCC begyndte i 2012 og var inspireret af Jægerkorpset.

Her er der tre vigtigste sikkerhedsregler:

 1. Gå ikke forbi
 2. Tag vare på hinanden
 3. Sig fra
 

Antallet af ulykker i NCC er reduceret med mere end 50 procent fra 2011 til 2015

Sådan gør de i praksis

 • Alle nyansatte kommer til samtale med arbejdsmiljøkoordinatoren og skal bestå en e-learning test om sikkerhed.
 • Arbejdsformændene holder opstartsmøder ved større byggeprojekter, hvor de laver aftaler om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges mest sikkert.
 • Der indrettes fælles frokostrum, så håndværkergrupperne mødes dagligt og dermed lærer hinanden at kende.  
 • Der er fokus på læring fremfor straf, når sikkerhedsprocedurer bliver overtrådt.
 • Når der har været en ulykke i NCC holdes et møde på alle arbejdspladser, hvor der sættes fokus på sikkerhed med udgangspunkt i læring, så samme ulykke ikke kan ske igen.
 • På alle arbejdspladser holdes en årlig arbejdsmiljødag. Her kan emnet for eksempel være hvilke konsekvenser der er ved ikke at arbejde efter sikkerhedsreglerne.
 • En dag om året er der en awareness-dag på samtlige arbejdspladser. Typisk varer møderne 1-2 timer. Temaet er sikkerhed og metoden er blandt andet at synliggøre emnet via film.

  På denne film fortæller Dean Due, hvordan han var skyld i, at en af hans arbejdskammerater brækkede ryggen.

  Se filmen her.
 

Fakta om NCC

 • NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med ca. 2.500 ansatte i Danmark.
 • NCC udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.
 • NCC tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri og udfører belægnings- og vejservice.

 

 

Oprettet d. 14. dec 2016

Af Lene Stærbo