Sikkerhed er en del af en lang værdikæde

I DONG Energy er sikkerhed et vigtigt fundament i virksomhedskulturen – fra offshore- til kontorarbejdspladser. Safety Through the Line, hedder konceptet

DongDongs sikkerhedsstrategi handler om at have et fælles sprog og et fælles fundament, som alle kan stå på, fortæller projektleder Charlotte Bryldt Theisen. 

Man må gerne blande sig

- Husk lige at holde i gelænderet. Den melding kommer fra en it-medarbejder, som jeg tilfældigvis har slået følge med fra underetagen i DONG Energys store kontorkompleks i Gentofte.

Lidt efter lyder det fra en ansat, som jeg holder møde med:

- Vær lige rar at sætte et låg på din kaffe, når vi nu går hen til bordet. I DONG Energy er sikkerhed baseret på omsorg for hinanden.  Det er legalt at blande sig i, hvad andre gør.

Sikkerhed skal læres

- Det handler om kulturskabelse, ligesom det gjorde dengang ens forældre fortalte, at man skulle stikke hånden frem og se folk ind i øjnene, når man skulle hilse. På samme måde er det med sikkerheden, at det skal læres. Og vi har helt klare regler for, hvordan vi har det med sikkerhed i DONG: Vi skal reagere, hvis vi oplever noget, som kan udgøre en risiko.

Det fortæller Charlotte Bryldt Theisen, der er projektleder for den store sikkerhedsstrategi ”Safety through the Line”, som blev lanceret i 2012-13.

- Den indsats har været en stor og lang kulturrejse, hvor fokus har været at gøre sikkerhed til et fundament i virksomhedskulturen. Til én af de fem søjler, som vi bygger vores daglige arbejde på. 

Fælles fundament

Sikkerhedsstrategien handler om at have et fælles sprog og et fælles fundament, som alle kan stå på.

 - Det vanskelige har været at tage noget, som er teknisk svært og lave det til talenoter, som føles godt i munden på mange forskellige mennesker, fortæller Charlotte Bryldt Theisen, der har valgt at basere kampagnen på historiefortællende elementer.

- Det vigtige man skal forstå, når det gælder sikkerhed, er, at det er en lang værdikæde, man er en del af. At medarbejdere i de forskellige forretningsområder betyder alt for hinandens sikkerhed. Hvis for eksempel en it-medarbejder er uopmærksom i det øjeblik han skal indtaste gps-koordinaterne for vindmøllernes placering i en ny havvindmøllepark, risikerer de håndværkere, der skal lave eftersyn i tåge, at komme til at sejle ind i en vindmølle, som de troede var placeret et andet sted.

Eksemplet er fra virkelighedens verden. Og det er de film som bliver vist på sikkerhedskurserne også. I en af dem fortæller Peder, hvordan han en dag ”glemte hovedet”, da han sammen med en kollega arbejdede i en transformatorstation. Se den her

Omsorg for hinanden

Sikkerhedskulturen i DONG Energy er baseret på omsorg for hinanden. Konceptet blev til efter en dødsulykke i 2012 og det er båret frem af den nye administrerende direktør, Henrik Poulsen, som tiltrådte samme år.

- Man ændrer ikke en kultur ved at skrive en artikel i et medarbejderblad. Vi er som medarbejdere nødt til at have fyrtårne, vi kan se op, siger Charlotte Bryldt Theisen og tilføjer:

- Når vores administrerende direktør på stormøder fortæller medarbejderne om status, indleder han altid med sikkerhed. Dermed sender han et klokkeklart signal om at sikkerheden er vigtig, og det gør han fuldstændig konsekvent hver eneste gang.

Troværdig kommunikation

Toplederne skal være med, hvis kommunikationen skal være troværdig, mener projektlederen, som med stolthed mindes den dag, hvor et stormøde måtte udskydes en rum tid, mens medarbejderne måtte valfarte fra én overfyldt mødesal til et område, hvor der var plads til alle.

- Det, at vores administrerende direktør også i praksis sørger for at få talt, hvor mange mennesker, der er i et lokale, og i det øjeblik det overskrider brandmyndighedernes tilladelse, reagerer resolut på det, og tager tiden til at medarbejderne kan nå på plads i et andet lokale, hvor de kan følge med, det viser, hvad vi vil:

- Vi vil have rollemodeller, som vi kan se op til. Og det handler ikke om, at vi ikke har prioriteret sikkerhed tidligere. Nu er vi bare enige om, at vi gør det alle sammen og hele tiden, siger Charlotte Bryldt Theisen.

Fakta om kampagnen: You see it - you own it!

Omdrejningspunktet i sikkerhedskulturen i DONG er empowerment.

Man støtter og bakker op om medarbejdere, der tager ansvar for sikkerheden. Hvis man opdager, at noget er galt, skal man gøre noget ved problemet.

Der er en interventionskultur og en feedback-kultur, hvor man forventer af hinanden, at man blander sig, når det handler om den fælles sikkerhed. 

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en aktiv rolle og er i rollemodeller i organisationen.

HR var tilknyttet de enkelte forretningsområder for at sikre bedst muligt resultat i forbindelse med introduktion af kampagnen.

HR har også sørget for at lederne er blevet trænet til at udføre opgaven.

De enkelte enheder har selv valgt om de ville fortælle om kampagnen på stormøder eller i mindre grupper. 

En gang om året skal alle medarbejdere bestå et on-line kursus i sikkerhed.

Kampagnen er meget synlig i organisationen, på bannere, i velkomstmateriale og for eksempel hver eneste gang en medarbejder booker et mødelokale, bliver de mindet om deres ansvar for gæsternes sikkerhed.

Gode råd

  • Tag med glæde imod al hændelsesrapportering. Man bliver klogere af at analysere de fejl, der begås og lave korrigerende handlinger.
  • Hav en forståelse for at virksomheden samlet skal have en stærk sikkerhedsprofil.
  • Marker at sikkerhed ikke en frit-valgs ordning.
  • Få sikkerhed integreret i alle procedurer.
  • Og husk opfølgning.

Det virker

Sikkerheden i DONG Energy er forbedret markant.

Antallet af arbejdsskader, der medfører mere end en dags uarbejdsdygtighed, er mere end halveret i løbet af fem år. I 2011 var der 34 sager blandt DONG Energys egne medarbejdere. I 2015 var tallet faldet til 12. 

Også for de medarbejdere, der arbejder på kontrakt for DONG Energy har udviklingen været meget markant, fra 40 alvorlige arbejdsskader i 2011 til 24 i 2015.

Begge tal har været konstant faldende i perioden.

De regelmæssige klimamålinger viser en stigende tilfredshed i alle spørgsmål om sikkerhed i perioden fra 2012 til 2014. Og det uanset om spørgsmålet handler om ledelsesengagement, retningslinjer eller afdelingens indsats.

Om DONG Energy

Dong Energy er med 6.500 ansatte og en omsætning på 74 milliarder kroner om året en af Danmarks største virksomheder og den største vindenergikoncern i verden. 

Oprettet d. 28. nov 2016

Af Lene Stærbo