Registrering af farer skaber dialog om sikkerhed

Ved hjælp af enkelt indrapporteringssystem har industribageriet Lantmannen Hatting i Horsens nedbragt antallet af arbejdsulykker betydeligt og skabt øget fokus på sikkerhed.

En ambition om nul ulykker på Lantmannen Hattings bageri i Horsens har i første omgang medført et drastisk fald i antallet af arbejdsulykker. Bag de gode resultater er en dedikeret ledelse, der har prioriteret de ansattes sikkerhed med både ressourcer og konstant fokus.

Baggrunden er som så ofte - når det gælder sikkerhed og arbejdsmiljø - tragisk. 19 ulykker på et år havde industribageriet i 2011, hvilket ledelsen hurtigt indså var alt for mange og gik straks i gang med at øge fokus på medarbejdersikkerheden.

Slut med at holde tingene for sig selv

De ansatte i produktionen havde blandt andet døjet med alt for mange tunge og skæve løft, og hvis en finger blev klemt, så holdt man det for sig selv og arbejdede videre.

I dag er det vendt på hovedet, så alt bliver observeret og registreret. Der er også ansat en arbejdsmiljøkoordinator og sikkerhed er en prioriteret del af både ugemøder, gruppemøder og daglige tavlemøder.

- Vi har løbende en dialog med ledelsen om sikkerhed og sikkerhedsspørgsmål. Uden denne dialog og ledelsens fokus på sikkerhed ville sikkerhedsarbejdet ikke få den opmærksomhed, som vi har fået opbygget i dag, siger arbejdsmiljøkoordinator Per Schlægelberger Krag. 

5 x hvorfor

Lantmannen Hatting i Horsens, der blandt andet laver pølsebrød, wienerbrød og rundstykker, har også fået en ny udgave af deres indrapporteringssystem til arbejdsulykker, nærvedulykker og risikoobservationer, hvor de ansatte hurtigt og nemt kan registrere relevante situationer eller forhold og sætte gang i den nødvendige opfølgning - nærmest per automatik. Medarbejdernes indrapporteringer tages også med, når sikkerheden er på dagsordenen ved eksempelvis tavlemøder.

- Systemet er utroligt nemt at bruge. Det findes på en tablet, som man lige kan bruge til at tage et billede af en situation eller til at beskrive en risikoobservation. Vi bruger også en metode, vi kalder fem gange hvorfor, til at finde frem til kerneårsager til en ulykke eller en nærvedulykke.

I metoden bliver der hele tiden spurgt hvorfor til det svar, man lige har givet, så man kommer helt tæt på årsagerne, uddyber Per Schlægelberger Krag.

Antallet af arbejdsulykker er nu nede på fire, og ifølge Per Schlægelberger Krag er der ingen alvorlige ulykker. 

Påpegning af sikkerhedsbrister

Som hjælp til at komme ned på nul ulykker har ledelsen afsat tid til at diskutere medarbejdernes indrapporteringen af mulige farlige situationer eller steder. Det særlige fokus på arbejdsskader har betydet, at det er blevet naturligt at minde sine kollegaer om, at de skal bruge værnemidler og generelt overholde sikkerhedsregler, når de arbejder.

Som noget forholdsvis nyt har bageriet også indført et overlap i skifteholdsarbejdet, så de to hold, der skifter, har ti minutter til at orientere om mulige sikkerhedsforhold, der skal have særlig opmærksomhed.

Medarbejderne får ejerskab til sikkerhed

- Det er hensigten, at dialogen skal bruges til, at medarbejderne får ejerskab til deres egen sikkerhed på jobbet, forklarer Per Schlægelberger Krag.
I Lantmannen Hatting er de også opmærksomme på, at opmærksomheden omkring sikkerhed ikke bare er der af sig selv, men hele tiden skal påpeges eller vises frem. Derfor gennemføres der også forskellige kampagner, hvor sikkerhedsspørgsmål får ekstra meget opmærksomhed med bannere og såkaldte roll-ups.

Igen er det ifølge Per Schlægelberger Krag med til at opretholde sikkerhedskulturen og bevare den konstante fokus på sikkerheden, der er grundlaget for troen på, at arbejdsulykker er noget, som industribageriet helt kan undgå. 

 

Om Lantmannen Unibake Hatting

Industribageri i Horsens med ca. 250 medarbejdere, der blandt andet bager wienerbrød, pølsebrød og rundstykker.

Lantmannen Unibake Hatting har siden 2011 arbejdet målrettet på at reducere antallet af ulykker. Først og fremmest gennem en bred og vedvarende prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Der er blandt andet ansat en arbejdsmiljøkoordinator, og der er oprettet et indrapporteringssystem til risikoobservationer. Arbejdsmiljø er blevet en fast del af alle møder. Resultatet er, at antallet af ulykker er reduceret markant – fra 19 ulykker i 2011 til 4 i 2015.

 

Oprettet d. 16. dec 2015

Af Torben Rudolf Simonsen