Obligatorisk arbejdsmiljøkørekort giver færre alvorlige ulykker 

Et obligatorisk sikkerhedskursus på tre timer giver et fælles holdningsgrundlag på alle entreprenørvirksomheden Hoffmanns arbejdspladser. Samtlige ansatte på byggepladserne skal bestå kurset.

Gennem mere end fem år har entreprenørvirksomheden Hoffmann haft et obligatorisk arbejdsmiljøkørekort. Ikke bare de knap 500 medarbejdere, som direkte er ansat i Hoffmann skal tage kurset. I kontrakterne med underentreprenører står der, at også deres medarbejdere, som er på byggepladsen, skal deltage i og bestå kurset. Det samme skal alle samarbejdspartnere (bygherre, arkitekter, rådgivere), som arbejder på byggepladsen.

Indtil nu har mere end 6.000 fået arbejdsmiljøkørekort. Resultatet er entydigt og klart, fastslår arbejdsmiljøchef i Hoffmann, Lilly Andreasen.

- Det fungerer godt, at vi på den måde sætter fokus på ikke at tage chancer, ikke at gå på kompromis med sikkerheden og ikke at skyde genveje og arbejde i gråzonerne. Vi får talt sammen, om de holdninger vi har til egen og andres sikkerhed på vores byggepladser. Og det har helt konkret betydet et jævnt og sikkert fald i antallet af alvorlige arbejdsulykker, siger hun.

Holdninger, værdier og adfærd

Arbejdsmiljøkørekortet handler ikke om regler. Det handler om holdninger, værdier og adfærd. Det handler om at få håndværkerne til at indse, hvor vigtige de selv er for sikkerheden på byggepladsen. 

Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen siger:

- Det handler lidt om opdragelse. Håndværkerne skal forstå, at deres egne holdninger og værdier, spiller en stor rolle for sikkerheden på byggepladsen. De må ikke falde for fristelsen til at springe over, hvor gærdet er lavest. Hvis de tænker, det går nok, det tager kun et øjeblik, jeg skal jo bare lige, bevæger de sig helt bevidst ind i gråzonen, hvor de risikerer at sætte deres egen og deres kollegers sikkerhed på spil. 

Den holdning er uacceptabel, understreger hun.

- Når man tager chancer, mister fokus, ikke lige orker for eksempel at hente en stige, der er lang nok eller erstatte stigen med et rullestillads eller en lift, er det noget af det farligste, der kan ske.

Et andet emne, der altid bliver drøftet på kurset er tiden op til sommerferien. Der hvor man i sine tanker er ved at pakke campingvognen og hjernen allerede er taget på ferie.

- Det går bare ikke, når man er på en byggeplads. Hjernen skal være med og fokus være på arbejdet hele tiden, siger Lilly Andreasen.

Fakta om Arbejdsmiljøkørekortet

Kurset er obligatorisk for samtlige medarbejdere på Hoffmanns byggepladser.

Kurset italesætter hvor vigtigt det er, at alle på en arbejdsplads siger til og fra overfor hinanden og selv spiller en aktiv rolle, når det gælder om at forhindre og forebygge ulykker.

På kurset ser deltagerne en video, der handler om at holde fokus. Det leder til en snak om at holde fokus når der sker meget omkring en eller man har problemer hjemme, og om risikoen for at man lukker sig inde i en ”osteklokke”, hvis man er i gang med en særlig opgave.

Det er altid en af de to arbejdsmiljøchefer, der står for undervisningen til arbejdsmiljøkørekortet. På den måde sikres det, at det er de samme værdier og holdninger, der bliver formidlet.

Kurset indeholder en prøve, som skal bestås. Der er 13 spørgsmål i alt – mindst 10 skal besvares korrekt.

Efter bestået kursus får deltagerne tilsendt kørekort og klistermærke til hjelmen. Kørekortet kan fungerer som adgangskort på byggepladser med adgangskontrol.

Arbejdsmiljøkørekortet skal altid bæres synligt, når man er på arbejdspladsen.

Kurset er indskrevet i Hoffmanns kontrakt med alle underentreprenører.

Medarbejderinvolvering og læring af tæt-på-hændelser

Det er alfa og omega, at der ikke går bureaukrati i arbejdet med at forebygge ulykker. I Hoffman har man i 2016 valgt at uddele en arbejdsmiljøpris til den person/det hold, der kommer med det bedste forslag til, hvordan Hoffmann fremadrettet skal rapportere tæt-på hændelser på byggepladserne.

- Vi ved, at den metode vi har brugt hidtil, har været meget grundig, men lidt for besværlig for medarbejderne. Derfor glæder vi os til at se, hvilke løsningsforslag de selv kommer op med, siger Lilly Andreasen. Syv medarbejdere/hold stiller op og fortæller, hvordan de hver især mener, rapporteringsmetoden kan gøres bedre og sikre at alle tæt-på-hændelser bliver registreret og fulgt op på.

- Det er et supergodt initiativ, som vi venter os meget af, siger arbejdsmiljøchefen. Hun er sikker på, at den metode, der bliver valgt, vil have bred opbakning til også at kunne fungere i praksis på arbejdspladserne.

 

5 tips om sikkerhed og arbejdsmiljø

Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør hos Hoffmann

  1. Det betaler sig at satse på arbejdsmiljøet. Jo færre skader vi har, jo mere lønsomme er vi blevet.
  2. Medarbejderne skal involveres i beslutningerne. Det er meget få skandinaver, der gør noget, som vi bliver dikteret.  
  3. Samarbejd med kunder, som også prioriterer sikkerhed højt, så vi ikke kun konkurrerer på pris.
  4. Lav et stort og bredt udvalg af de materialer, som er obligatoriske. På byggepladserne skal alle bære arbejdshandsker og sikkerhedsbriller. I starten havde vi få typer arbejdshandsker og sikkerhedsbriller. Nu har vi op mod 100 forskellige.
  5. Sørg for at implementeringsperioden for nye tiltag bliver lang, så alle medarbejdere når at vænne sig til det.

.

 

 

Fakta om Hoffmann

Hoffmann er en entreprenørvirksomhed, der arbejder med anlæg, teknik, nybyggeri og renovering.  

Hoffmann har knap 500 ansatte i Danmark og er en del af den norske koncern Veidekke.  

Hoffmann har en målsætning om at blive opfattet som en løsningsorienteret partner med de bedste involverende processer, der medfører bedre tid, kvalitet og pris for kunden. Omkring 80 procent af virksomhedens entrepriser vindes på andre parametre end kun prisen.

Oprettet d. 28. nov 2016

Af Lene Stærbo