Når sikkerhed er et samvittighedsspørgsmål

Topledelsen i møbelvirksomheden Montana opfatter arbejdsmiljø som et samvittigheds spørgsmål. Derfor prioriteres emnet også højt både i hverdagen og i virksomhedens strategi. 

Der findes nok ikke en lægekonsultation i Danmark, der ikke har de populære, farvede, kvadratiske reoler fra Montana. De udstråler moderne kvalitet, og det er ikke kun de rundede hjørner, der kæles for på fabrikken i Haarby på Fyn - medarbejdernes trivsel har også topprioritet for ledelsen.

– Det er ikke kun et spørgsmål om at overholde arbejdsmiljøloven. Det er også et samvittighedsspørgsmål. Det er den arv, jeg viderefører efter min far, som altid har haft fokus på at skabe de bedst mulige forudsætninger for det gode arbejdsliv for sine medarbejdere, fortæller Joakim Lassen og tilføjer, at arbejdsmiljøhensyn altid indgår i forbindelse med produktudvikling og er en fast del af forretningens strategi og virksomhedens årsplaner.

– Et godt arbejdsmiljø indeholder også personalepolitikker, der tager hensyn til medarbejdernes situation og alder. Det giver god trivsel, effektive medarbejdere og solide tal på bundlinjen. Samtidig er det med til at pleje virksomhedens image udadtil, fastslår direktøren, der i 2015 overtog ledelsen af virksomheden efter sin far, Peter J. Lassen, der har grundlagt virksomheden. 

Sikkerhed før økonomi

Ledelsen er da også meget bevidst om hele tiden at have øje for sikkerheden. Det sker blandt andet ved, at arbejdsmiljø og sikkerhed er øverste punkt på dagsordenen blandt andet ved de daglige tavle- og morgenmøder samt ved de ugentlige sikkerhedsmøder.

Her kommer arbejdsmiljø altid forud for drøftelse af produktionsmål og økonomi. Og det er blandt andet her, at medarbejderne kan komme med input, hvis de har observeret en situation, hvor det var lige ved at gå galt.

Sikkerhedskultur

Senest har der været et eksempel med et ujævnt underlag, hvor man risikerede, at elementerne faldt af, når de blev transporteret på en palleløfter. Resultatet var blandt andet, at der var risiko for skæve løft og vrid, når elementerne skulle løftes op fra gulvet. Det blev påpeget, og der blev lagt en plan for, hvordan det problem kunne løses.

– På den måde får vi skabt en kultur, hvor vi taler langt mere om sikkerhed, end det hidtil har været tilfældet. Målet er at få alle til at tage medansvar for deres egen sikkerhed såvel som kollegaens sikkerhed. I den forbindelse har vi også vendt en idé om at indføre såkaldte sikkerhedssamtaler med medarbejderne, siger sikkerhedschef og produktionsdirektør Mikkel Wildfang.

Ejerskab til egen og andres sikkerhed

Arbejdsmiljørepræsentant Allan Andersen er glad for at produktionsdirektøren også er sikkerhedschef. 

– Når man har været arbejdsmiljørepræsentant i mange år, kan man godt køre lidt træt. Men det har den nye ledelse været med til at ændre. I dag arbejder vi med sikkerhed på en mere systematisk måde end tidligere, ligesom vi er med til at gennemføre de faste sikkerhedsrunderinger i hinandens afdelinger, siger Allan Andersen og tilføjer, at nye øjne ofte opdager forhold, som ellers ville være blevet overset.

Ros for at påpege nærved-ulykker

Samtidig fremhæver han, at der er kommet en ny kultur, der indebærer, at medarbejderne får ros for at pege på forhold, der kunne have udløst en arbejdsulykke.

– På den måde får alle et større ejerskab til deres egen og hinandens sikkerhed. Vi oplever heller aldrig, at forslag og idéer bliver fejet af banen, uden at der har været en konstruktiv dialog, siger han og hæfter sig ved, at produktionsdirektøren og den administrerende direktør er meget nærværende og tilgængelige.

– Det giver tryghed at vide, at ledelsen har så megen fokus på sikkerheden og vores ve og vel. Og jeg får selv mere lyst til at yde en ekstra indsats som arbejdsmiljørepræsentant. Faktisk har jeg aldrig brugt så meget tid på arbejdsmiljø, som det er tilfældet i dag, siger han.

 

Fakta om Montana

Møbelfabrikken Montana i Haarby på Vestfyn består af tre afdelinger: Maskin afdeling, lak- og slibeafdeling samt montage, forsendelse og administration.

En marketingafdeling i København og en lang række nordeuropæiske salgsafdelinger. 

I alt beskæftiger virksomheden 160 medarbejdere. Fabrikken i Haarby har i alt fire arbejdsmiljørepræsentanter.

 

 

 

Oprettet d. 16. dec 2015

Af Torben Rudolf Simonsen