Håndværkere spiller sig ind på byggepladsen

Et computerspil skal sikre nul alvorlige arbejdsulykker i forbindelse med opførelsen af det nye hospital i Vestjylland, DNV-Gødstrup. Håndværkerne får nemlig først adgang til byggepladsen, når de har gennemført spillet tilfredsstillende.    

 

Computerspil paa byggepladsenHåndværkere og entreprenørmaskiner har siden 2012 forvandlet et større område nord for Herning til Midt- og Vestjyllands største byggeplads for at bygge DNV-Gødstrup – Det nye Hospital i Vest. Her er arbejdsmiljøet fra start til slut i fokus, idet ambitionen er at undgå alvorlige arbejdsulykker, inden hospitalet tages i brug i 2019.

Derfor besluttede bygherren Region Midt at afprøve et webbaseret interaktivt 3D-spil, der fører alle medarbejderne igennem en række sikkerhedsøvelser på den virtuelle byggeplads, inden de får adgang til byggepladsen.

– Som hospital har vi fokus på ikke at skabe kunder i egen butik. Vi har fra starten haft en ambition om nul alvorlige ulykker på byggepladsen. Derfor ville vi gerne prøve noget andet end den traditionelle måde at sikkerhedsintroducere ansatte og ledere til byggepladsen på, siger Michael Hyllegaard, projektchef, DNV-Gødstrup.

Spil introducerer til sikkerhed

Det er første gang, et dansk byggeprojekt anvender denne nye, personlige interaktive metode til at sikkerhedsintroducere medarbejdere på en byggeplads. Spillet er udviklet af seniorkonsulent Åge Staghøj fra Rambøll – firmaet står i spidsen for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet i hele byggefasen. Foreløbig har 1.300 håndværkere gennemført spillet.

– Hovedformålet med det interaktive 3D-spil er at lære de kommende medarbejdere at handle og tage et dagligt ansvar for deres egen sikkerhed. De lærer at se ulykken, før den sker. Og det er et alternativ til de traditionelle informationsmøder om sikkerhed, hvor folk samles i store klumper på op til 20-30 mand ad gangen, siger Åge Staghøj.

Her foregår det i grupper på seks mand ad gangen. Spillet gennemføres individuelt og i forhold til den funktion, de har ude på pladsen. Undervejs skal de løse forskellige opgaver, ligesom de efterfølgende får en opgave, hvor de skal gå ud på byggepladsen og observere en sikkerhedsbrist.

– De tager et billede af situationen, sender det til mig og angiver samtidig, hvordan problemet kan løses. Først når jeg har godkendt deres besvarelser, kan vi udstede kortet til dem, siger han og tilføjer, at han har fået enkelte besvarelser, som i første omgang ikke har kunnet godkendes.

Nervøs som til en eksamen

Det var hverken tilfældet for montør Kristian Tuelsen eller arbejdsmiljørepræsentant Dion Pedersen. De er begge en del af et firemandssjak fra firmaet Eiler Thomsen Alufacader A/S. Men selv om de er garvede håndværkere, var det med en vis respekt, at de gennemførte computerspillet for tre måneder siden.

– Jeg startede på det tidspunkt som ny i firmaet, og derfor opfattede jeg det som en form for eksamen. Hvis jeg ikke fik mit adgangskort, havde jeg jo ikke noget arbejde herude. Efterfølgende har det også betydet, at jeg hele tiden er meget bevidst om at leve op til den sikkerhedsadfærd, som arbejdspladsen forventer, siger Kristian Tuelsen.

Arbejdsmiljørepræsentant Dion Pedersen er enig. Han påpeger, at spillet også er langt mere forpligtende end en traditionel sikkerhedsintroduktion, hvor man enten ser en film eller lytter til et oplæg.

– Jeg har da oplevet, at tankerne hurtigt går på langfart, når man sidder og lytter. Her skal man bevise, at man vil det – at man tager det alvorligt. På den måde hænger informationerne lidt bedre fast, mener Dion Pedersen.

Firmaets chefmontør Johnny Knakkergaard er sikkerhedsleder for det lille sjak. Hans hverv som sikkerhedsleder omfatter desuden en række medarbejdere fra to underentreprenørfirmaer. Og han er begejstret for computerspillet.

– Det giver en god sikkerhed for, at alle er på samme niveau. De er nødt til at være vågne for at gennemføre spillet. Hidtil har arbejdspladsen da også undgået alvorlige hændelser, og det hænger utvivlsomt sammen med, at vi først får adgangskortet, når man kan se, at vi har forstået reglerne, mener Johnny Knakkergaard.

Diplom skal påvirke kultur og adfærd

Ifølge Åge Staghøj er spillet en succes, idet håndværkere og ledere har bevist, at de har forstået, hvordan de skal færdes sikkert og forsvarligt på byggepladsen. Men han har også set håndværkere blæse højt og flot på sikkerhedsreglerne, ligesom der har været en episode med en entreprenør, der forsvarede en medarbejders brud på sikkerheden.

– Den adfærd skal der arbejdes med. Derfor opfordrer vi også til, at folk kommer med konkrete løsningsforslag til at forbedre arbejdsforhold og sikkerhed. Men vi oplever, at de er forbeholdne med den begrundelse, at det er de jo ikke vant til. De er bange for, at deres arbejdsgiver vil opfatte det som kritik, siger han.

Det er baggrunden for, at regionen i samarbejde med repræsentanter for Dansk Byggeri og fagforeningen 3F en gang om måneden har besluttet at præmiere det bedste løsningsforslag med et fysisk diplom, der bærer regionens underskrift.

– Overrækkelsen af diplomet foregår ved en lille seance, hvor vi siger tak for initiativet. På den måde sender vi et klart signal om, at ledelsen prioriterer sikkerheden meget højt. Håbet er, at diplomet bliver den gulerod, der kan være med til at motivere og engagere medarbejderne til at være med til at tage ansvar for deres egen sikkerhed, siger han og tilføjer, at det også sker i erkendelse af, at de bedste forslag ofte kommer nedefra.

 

Fakta om computerspillet

Det interaktive 3D-spil fører medarbejderne igennem en række opgaver i sikkerhed på byggepladsen. Opgaverne er tilpasset den funktion, den pågældende medarbejder har.

Efter sikkerhedsintroduktionen får de udstedt et adgangskort til byggepladsen. Spillet opdateres to gange årligt, så sikkerhedsintroduktionen svarer til det aktuelle stade for byggepladsen DNV-Gødstrup.

Spillet er oversat til polsk og forberedt til engelsk. Løsningen har potentiale til at bruges i alment boligbyggeri til at træne beboere og håndværkere i, hvordan de skal samarbejde i forbindelse med boligrenovering. 

Kilde: Rambøll

Oprettet d. 6. sep 2016

Af Birgit Bruun Christensen