Fælles ansvar at undgå arbejdsulykker 


Hos Skærbæk Bygningsindustri har man indført daglige rutiner, som gør, at både ledelse og medarbejdere tager ansvar for at forebygge ulykker. Resultatet er markant færre ulykker. 

Industriarbejdere taler sammen

Markant færre arbejdsulykker

På få år er antallet af arbejdsulykker på Skærbæk Bygningsindustri faldet markant. Tidligere havde man som regel 2-4 ulykker årligt. Det kunne fx være mistede fingre. Nu har man haft én ulykke med fravær i januar 2015 og før det én i 2011. Der var næsten 4 år imellem.

Faldet i arbejdsulykker skyldes en ihærdig indsats for at få alle, både medarbejdere og ledelse, til at tage ansvar for forebyggelse.

- Vi har gennemført en kulturændring, siger direktør Per Laursen. Tidligere var forebyggelse mest noget, som arbejdsmiljøorganisationen beskæftigede sig med. Nu kommer medarbejderne selv med forslag til, hvordan vi kan forebygge ulykker og skabe bedre arbejdsmiljø, og de foreslår forbedringer til produktionen. Når man skaber involvering, har det mange sidegevinster, siger han. 

Forskningsprojekt skabte involvering

Indsatsen for bedre sikkerhed begyndte i 2008, hvor Skærbæk Bygningsindustri var med i et forskningsprojekt om integreret ulykkesforebyggelse i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik fra Herning. 

Skærende maskiner, tunge løft og masser af transport indgår i produktionen, så der var behov for, at alle, ikke bare arbejdsmiljørepræsentanterne, gjorde en indsats for at forebygge farlige situationer. 

Alle ansatte, dengang 230, deltog i workshops, hvor de kom med gode ideer til forbedringer af arbejdsmiljøet. Forslagene blev, sammen med en række observationer, skrevet sammen til lange lister med forslag til ændringer. Dem fik medarbejderne med ud i deres afdelinger med besked om, at de skulle prøve at finde nogle løsninger.

- Medarbejderne skulle lige finde ud af, hvad der blev forventet af dem. Men så var de med. De ville gerne involveres, forklarer arbejdsmiljørepræsentant Kjeld Ottsen.

Forskningsprojektet fokuserede på at skabe medansvar og involvering, og da det sluttede i 2010, byggede virksomheden videre på resultaterne. 

Fx blev der lavet grundige beskrivelser af roller og ansvar hvad angår sikkerhed. Det betyder, at alle ved, hvem der har det formelle ansvar i alle dele af produktionen. 

Daglige rutiner og safety walks

Faste rutiner gør, at sikkerhed er på dagsordenen hver dag:

På morgenmødet er sikkerhed første punkt på dagsordenen. Emnerne kommer fra de nærved-registreringer, som medarbejderne melder ind.

Safety walks er blevet gennemført én gang om måneden siden 2012: Alle ledere, også administrative, skal to og to gå rundt i et område af produktionen og tale med medarbejderne ud fra et skema, der sikrer, at alle relevante områder berøres. Bagefter skrives en kort rapport om det, der skal følges op på.

- Det var en udfordring at sikre, at medarbejderne oplevede safety walks’ene som et ønske om dialog og ikke som et tjek af, om de udførte opgaverne rigtigt, fortæller Kjeld Ottsen. Nu er der en god snak, og medarbejderne kommer selv med indspark og forslag. Jeg tror, ændringen skyldes vedholdenhed, og at vi har forklaret om det ved vores undervisningsdage.

Samtlige medarbejdere har fået en hel dags undervisning om sikkerhed og arbejdsmiljø, og flere mindre kurser er på vej. 

Nærved-registreringer løses ofte på stedet

Tidligere var der 20-30 nærved-registreringer om året på Skærbæk Bygningsindustri, altså registrering af situationer, der kunne have udviklet sig farligt for medarbejderne. 

Nu er der langt over 1.000 årligt. Det kan være alt fra, at der ligger træspåner på gulvet, til at en palle står forkert eller at en medarbejder ikke bruger høreværn. Antallet er en succes, mener direktør Per Laursen:

- Vi har et mål om, at alle kan lave 6 nærved-registreringer årligt. Det betyder, at vi får en masse god information om produktionen, som vi ikke fik før. 

På nogle kurver kan medarbejderne følge med i, hvor mange registreringer, de har afleveret, og der kan godt gå sport i det. 

Kjeld Ottsen, der som arbejdsmiljørepræsentant modtager og sorterer registreringerne, siger:

- Medarbejderne skal skrive ansvarlig person og forslag til løsning på registreringen, og det betyder, at mange situationer for længst er løst, når jeg læser om dem. Kun de ting, der kræver lidt mere, går videre til morgenmødet.

Kommer der emner frem, som kan være relevante i de andre virksomheder i Velux Gruppen, tager man kontakt til dem. Faktisk har medarbejdernes transport til og fra arbejdspladsen også været i fokus. For her kan man også komme til skade. 

Øget involvering har givet en åben kultur

Det øgede fokus på sikkerhed og den brede involvering betyder, at Kjeld Ottsen oftere bliver bedt om at lave risikovurderinger forud for opgaver, som kan være særligt farlige. 

Medarbejderne er også begyndt at henvende sig om andre ting. Går det skidt på hjemmefronten, eller er der knaster i det psykiske arbejdsmiljø, ja, så går flere end tidligere til Kjeld Ottsen. 

- Vi har fået en langt mere åben og positiv kultur. Nu tør folk godt sige det til hinanden, hvis nogle har glemt høreværn, for det bliver modtaget i en konstruktiv ånd. Alt går bedre, når man taler ordentligt sammen, siger han.

En af sidegevinsterne ved indsatsen er, at man har fået øjnene op for, at omkring en tredjedel af de ansatte har besvær med at læse. Så nu bliver arbejds- og brugsanvisninger i langt højere grad fulgt op med billeder og video. 

 

Fakta om Skærbæk Bygningsindustri

Skærbæk Bygningsindustri er fra 1970 og er en del af Velux Gruppen. Her produceres trækomponenter til ovenlysvinduer. 

Virksomheden har 145 medarbejdere. 

Kontaktperson: Direktør Per Laursen.

 

 

 

 

Oprettet d. 15. jul 2015