Den dag, vi tror, vi ved det hele, sover vi

 

Metroselskabet og dets entreprenører arbejder dagligt på at gøre metrobyggeriet mere sikkert. En af de største udfordringer er at kommunikere sikkerhedsinstrukser, når man har medarbejdere fra 20 nationaliteter, fortæller Plan- og arbejdsmarkedsdirektør hos Metroselskabet, Louise Høst.

Kræver en daglig indsats
Siden metrobyggeriet startede i 2011, er der sket en markant stigning i antallet af ulykker på byggeriets 22 byggepladser. Ulykkerne er dog igen faldet til under landsniveau, viser en statistik fra juni i år.

Det kræver en daglig indsats, fortæller Louise Høst, som er Plan- og arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet og Metroselskabets ansvarlige for arbejdsmiljøet på byggeriet.

– Vi er glade for atter at ligge under landsgennemsnittet for ulykker og skader på byggepladser i Danmark, men vi møder jævnligt nye udfordringer og overraskelser, siger hun.

Ingen sikker opskrift

Selv om Metroselskabet og hovedentreprenørerne har arbejdet intensivt på at minimere omfanget af ulykker og skader, er der ikke nogen entydig opskrift på succesen, siger Louise Høst.

– Byggeriet er komplekst og aktivt både dag og nat. Der er mange små beslutninger, der skal tages af mange forskellige mennesker hver dag, hvis vi skal undgå ulykker og skader. Det er svært at pege på én løsning, der hjælper folk gennem alle disse små valg, siger Louise Høst og fortsætter:

– Det bedste er faktisk at blive ved med at lave nye tiltag og opfordringer til sikkerhed, da det holder folk opmærksomme. Det, tror jeg, mindsker ulykker allermest. Det er ikke så meget, hvad man gør, men nærmere at man gør noget. Det skaber bevidsthed om sikkerhed, siger hun.

God og tydelig kommunikation

Et af de steder, hvor Metroselskabet har sat hårdt ind, er kommunikation omkring sikkerhed. De 1.500 til 2.000 ansatte på byggepladsen kommer nemlig med 20 forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde, og det kræver en ekstra indsats.

– Vi skal hele tiden sikre, at den rette viden om sikkerhed på byggepladsen kommer ud til en stor gruppe mennesker, og det er en kæmpe udfordring, når folk taler så mange forskellige sprog. Derfor har vi også lagt stor vægt på en god og tydelig kommunikation, så alle forstår instrukserne, siger Louise Høst.

Det sker blandt andet ved, at Metroselskabets ene hovedentreprenør CMT (Copenhagen Metro Team) oplærer alle ansatte i byggepladsens sikkerhed på forskellige sprog, inden de får udleveret idog adgangskort til byggeriet.

– Oplæringen foregår på fem forskellige sprog og bliver oversat med tolk til dem af de ansatte, der ikke kan de gældende sprog, siger Shane McHardie, Occupational Health and Safety (OHS) supervisor hos CMT.

Sikkerhedsinstrukserne kommunikeres også ud billedligt og med tolke.

Klistermærker på hjelmen

– Vi kan ikke nøjes med at uddele skriftligt materiale på forskellige sprog, da flere af de ansatte ikke er læsestærke. Derfor gør vi blandt andet meget ud af, at de briefinger, som vores entreprenører giver de ansatte omkring sikkerhed, er meget billedlige, både med piktogrammer og fotografier. Samtidig sørger vi for, at der er en person til stede, der kan oversætte den engelske instruks til andre sprog, siger Louise Høst.

På byggepladserne har alle medarbejdere klistermærker på deres hjelme, hvor man kan se, hvilket sprog de taler. Dog er byggepladsens officielle arbejdssprog engelsk, siger Shane McHardie.

– Vi stiller krav til alle underentreprenører og leverandører af arbejdskraft om, at gruppelederen blandt medarbejderne skal kunne tale engelsk, så vedkommende kan levere instrukser på modersmålet, siger Shane McHardie. Han har sin daglige gang på flere metrobyggepladser i område 1, som blandt andet består af Københavns Hovedbanegård, Sønder Boulevard og Enghave Plads.

Alle involveres i sikkerheden

CMT gør meget ud af, at formænd på byggepladsen er uddannet i danske sikkerhedsregler.

– Formændene skal kunne leve op til sikkerhedsreglerne både på byggepladsen og følge den danske lovgivning. Derfor får de løbende kurser, herunder et specielt udviklet formandskursus, og vi kan se, at det har haft en rigtig god effekt på sikkerhedskulturen på byggepladserne, siger Shane McHardie.

Samtidig skal der være plads til spørgsmål og indvendinger fra alle medarbejdere, fortæller Shane McHardie.

– CMT har en åben dør-politik, når det kommer til byggepladsens sikkerhed. Det betyder konkret, at alle medarbejdere har ret til at stille sikkerhedsspørgsmål omkring byggepladsen og diskutere dem med pladsens ledelse og finde løsninger sammen med dem.

Armeringsjern har krævet kurser

Det handler dog ikke om information alene. Det handler også om faglighed og uddannelse, hvis man skal undgå ulykker og skader, siger Shane McHardie. Derfor har CMT lige haft 500 mænd gennem et kursus i løfteteknik for at give så sund og sikker en håndtering af armeringsjern som muligt.

– ”Manuel handling” er noget af det, vi har allermest fokus på, og som vi gerne vil være endnu bedre til. Derfor er vi meget opmærksomme på, at de ansatte er trænet i at lave de rette løft, siger Shane McHardie.

Manuelle løft kan give akutte ulykker som hold i ryggen, og det er især med armeringsjern, at problemet kan opstå. Skæve løft kan ligeledes give dårlige rygge på lang sigt.

– Der er utroligt meget armeringsjern, der skal slæbes rundt i skakterne og manuelt monteres. Der kan man altså ikke bare bruge en maskine. Det gælder om at sikre, at medarbejderne har de rette løfteteknikker, og at man minimerer mængden af armeringsjern, der skal flyttes rundt med håndkraft, forklarer Louise Høst.

Vær omstillingsparat

Metrobyggeriet forandrer sig konstant, og det kalder på omstillingsparathed, konstaterer Louise Høst.

– Vi lærer noget nyt hver dag om sikkerhed, og det tror jeg er vigtigt, at man holder sig åben omkring. Den dag, hvor vi selv synes, at vi er gode til sikkerhed, tror jeg, at vi sover. Hvis jeg først begynder at føle mig tilfreds, er jeg bange for mit fokus forsvinder, siger Louise Høst og slutter:

– Heldigvis oplever vi en enorm omstillingsparathed hos alle entreprenører og ansatte, og det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste i kampen mod ulykker og skader på en byggeplads som metrobyggeriet: Man skal være klar på at prøve nye tiltag af.

Metrobyggeriet og Cityringen forventes at åbne i sommeren 2019.

 

Ulykker på metrobyggeriet

Fra 2011 til marts 2016 har der været i alt 382 ulykker på metrobyggeriet.
Ulykkesfrekvensen på metrobyggeriet for juli 2015 til juni 2016 ligger på
26,2. Til sammenligning har Dansk Arbejdsgiverforening opgjort ulykkesfrekvensen for arbejdere på byggepladser
på landsplan til 27,3 i 2015.

 

Tekst: Bo Christensen
Video: CommunityContent

Oprettet d. 27. feb 2017