Påpegning af risici eliminerer arbejdsulykker på Birkum Ost

Medarbejderne på Birkum Ost har fjernet berøringsangsten, når det gælder om at påpege risici i kollegernes omgang med sikkerheden. Resultatet er en dramatisk reduktion i antallet af arbejdsulykker.

Tidligere havde ostemejeriet Birkum Ost uden for Odense op mod 9 arbejdsulykker om året som krævede sygefravær, men siden 2010 har mejeriet oplevet et dramatisk fald, så antallet af ulykker nu er nede på 0 eller højst 1 om året. 

Fokus på ledere og medarbejderes adfærd
Birkum Ost fokuserede i første omgang på påvirkning af medarbejdernes og ledelsens adfærd med det såkaldte Behavior Based Safety system (BBS), der blev ført ud i livet via et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og ikke mindst medarbejderne. 

Medarbejderne på Birkum Ost kom oftest ud for løfteskader som hold i ryggen, ulykker under intern transport samt klemme- og skæreskader. Der var også et par brækkede tæer og fødder, fordi folk stødte ind i paller eller andre genstande. 

Legalt at prikke til kollegerne

Den adfærdsmæssige tilgang har først og fremmest medført, at det er blevet legalt at fortælle kolleger, når de udfører arbejdet på en måde, der indebærer en sikkerhedsrisiko.

Hos Birkum Ost var man nemlig bevidst om, at BBS ikke ville kunne gøre det alene, men at virksomheden havde brug for, at medarbejderne tog ejerskab til sikkerhedskulturen. Ejerskabet er i dag kommet ind i dagligdagen i form af omsorgsfulde kollegaer, så det nu anses som omsorg frem for stødende, hvis ens kollega påtaler, at man fx løfter på en uhensigtsmæssig måde. 

– Hvis vi for et par år siden prikkede til hinanden og sagde: ”Hov! Du løfter forkert!”, så havde det nok været utidig indblanding. I dag er man mere modtagelig, fortæller Jesper Thomsen, der er mejerichef. 

Han fortæller, at det først er efter en række uddannelsesforløb for samtlige medarbejdere, at adfærden for alvor har ændret sig. Alle medarbejdere i virksomheden har været på heldagsworkshop, hvor de blev undervist af eksterne konsulenter, og hvor kontorfolk, truckførere, håndværkere og mejerister blev blandet på kryds og tværs af medarbejdergrupper. 

Uddannelse af ledere og observatører

Uddannelse har i det hele taget været et nøglebegreb i udviklingen mod nedbringelse af antallet af arbejdsulykker. 

Ledergruppen på otte medarbejdere, inklusive Jesper Thomsen har, hvis de ikke havde det i forvejen, fået en arbejdsmiljøuddannelse. 

Mejerichefen tog også selv af sted. Dels for at få sin viden frisket op, dels for at sende et signal til resten af virksomheden. 

– Selvom jeg har siddet som formand for arbejdsmiljøorganisationen i over 15 år, synes jeg alligevel, at det var på sin plads. Som ledelse og topledelse er du nødt til at melde klart ud, at vi går efter nul ulykker. Det skal komme fra os, så der ikke er den mindste tvivl hos den enkelte medarbejder i produktionen, siger Jesper Thomsen. 

Spørger ind til arbejdsgange og sikkerhedsrutiner

Desuden har Birkum Ost uddannet ti observatører, som ikke har en formel titel som eksempelvis AMIR, TR eller leder, men som har lært at spørge ind til arbejdsgange og sikkerhedsrutiner. Alle observatører skal holde mindst 10 sikkerhedssamtaler à 30 minutter med ansatte i løbet af et år. 

– Det betyder, at der hele tiden er nogen, der er i gang med noget om sikkerhed. Det er ikke kun os i arbejdsmiljøudvalget, der er aktive. Vi har flere hænder til at hjælpe til, og vi har et fælles ansvar for, at det lykkes, forklarer mejerichef Jesper Thomsen. 

Samtidig er der indført ugentlige tavlemøder i de enkelte afdelinger, der sikrer, at alle nærved-ulykker gennemgås. Sikkerhed er altid første punkt på tavlen, og der stilles de korrekte værnemidler til rådighed for de ansatte. 

Ud i verden

Sikkerhedsarbejdet har mejeriet samlet i en guidebog med gode råd og erfaringer. Sikkerhedssystemet har de døbt ”The Birkum Way, og det skal nu udbredes globalt.

– På Birkum Ost er medarbejderinvolvering nøgleordet. Når antallet af arbejdsulykker kan holdes stort set på nul, skyldes det, at alle medarbejdere arbejder systematisk med tilløb til ulykker og årsagsanalyser. At vi så kan være med til at inspirere andre virksomheder er jo bare glædeligt”, siger QEHS chef på Arla Foods amba, Birkum Ost, Maria E. O. Nielsen.

 

Fakta om Birkum Ost

Ostemejeri i Birkum sydøst for Odense med ca. 90 medarbejdere i treholdskift. 

Producerer den kendte Lillebror-ost, men er måske mest kendt for rejeost.

Siden 2010 har Birkum Ost arbejdet målrettet på at reducere antallet af arbejdsulykker og skabe en sikker arbejdskultur. 

Indsatsen har haft to overordnede mål:

  • Dels at opnå et sikkert og trygt arbejdsmiljø og undgå arbejdsulykker.
  • Dels at skabe en sikkerhedskultur, hvor hver enkelt medarbejder har sikkerhed som første prioritet. Resultatet er, at antallet af ulykker er reduceret markant.

 

 

Oprettet d. 16. dec 2015

Af Torben Rudolf Simonsen