Man piver ikke på en byggeplads

Byggebranchen er kendt for sin machokultur, hvor man klarer problemerne selv og heller ikke deler sin faglige viden med andre. En entreprenørvirksomhed har gjort op med kulturen og erstattet den med samarbejde og vidensdeling. Resultatet er både bedre trivsel og højere kvalitet i løsningen af opgaver. 

Medarbejdere på byggeplads

Da entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen satte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, skabte det bedre trivsel, samarbejde og vidensdeling. Foto: Søren Svendsen  

En stor og tung mappe stukket i hånden, en strøm af mundtlige informationer om byggesagen – og så af sted. Dét var typisk sådan, overdragelsen før i tiden foregik fra tilbudsafdelingen til produktionsafdelingen i det københavnske entreprenørselskab B. Nygaard Sørensen. 

Overdragelsen efterlod som regel byggeleder Jens Molter mere forvirret og rundtosset end afklaret og informeret. Men den mangelfulde overdragelse gjorde ham også stresset, fordi han ofte havde ansvar for byggesager til mange millioner kroner.  

- Jeg havde ikke engang mulighed for at stille nogle ordentlige spørgsmål på sådan et møde. Spørgsmålene kommer jo først, når man har sat sig ind i sagen, men der var ikke flere overdragelsesmøder dengang, fortæller Jens Molter, der i dag er tilbudschef i B. Nygaard Sørensen. 

Arbejder på 10-15 byggepladser ad gangen

Situationen blev ikke nemmere af, at B. Nygaard Sørensens egne produktionsmedarbejdere som regel arbejder på det, der svarer til 10-15 forskellige byggepladser, som hver især nærmest er små virksomheder i virksomheden. 

Hver byggeplads har deres egen projektleder og et antal byggeledere og sommetider tømrersvende. Medarbejderne fra B. Nygaard Sørensen så ikke meget til deres kolleger og kom sjældent ind på hovedkontoret i Herlev. 

- Bortset fra afdelingscheferne, der kom lidt rundt på tværs af byggepladserne, levede de i hver deres verden, siger afdelingschef Jens Dentov og forsætter: 

- Desuden ligger det dybt indgroet i mange af os, at det, man selv laver, altid er det vigtigste, så det skal komme først.

Se præsentationfilmen, der blev produceret af Arbejdsmiljørådet, da B. Nygaard Sørensen blev nomineret til Arbejdsmiljøprisen i kategorien 'Psykisk arbejdsmiljø' i 2016.

Machokultur og snerren

Der herskede dengang ifølge både ledere og medarbejdere en decideret machokultur. Det var en uskreven regel, at man holdt problemer for sig selv, og der var ikke tradition for at dele viden, mener Jens Dentov. 

- Da der ikke var samhørighed på tværs af afdelinger og faggrupper, var det nok mest almindeligt, at man holdt kortene lidt tæt på kroppen, siger han. 

I dagligdagen oplevede han, at medarbejderne ikke talte meget sammen eller måske endda snerrede af hinanden i en grad, så han ind i mellem undrede sig over, at de tilhørte samme firma. 

Mange søvnløse nætter

Jens Molter har længe vidst, at han ikke var alene om at føle sig presset.

- Der er mange, der ikke klarer den her branche og endnu flere, der har søvnløse nætter og som ender med at bukke under. Jeg har flere bekendtskaber, der erklærer, at byggepladser ikke er dem, selvom de havde troet, at det var dét, de gerne ville, fortæller Jens Molter, der også selv har været tæt på at give op:

- Efter den første rigtige byggesag, jeg var på som nyudlært, gik jeg hjem til min kone og sagde, at jeg skulle lave noget andet. Heldigvis havde jeg en leder, der overtalte mig til at give det tre måneder. Så jeg bed tænderne sammen og blev tre måneder mere og fik på den måde nogle af de positive oplevelser med i bagagen.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

At Jens Molter ikke opgav byggebranchen er kommet hans kolleger i B. Nygaard Sørensen til gode. Entreprenørvirksomheden har i mange år arbejdet med sikkerhed og på at forebygge arbejdsulykker og nedslidning. Men det var Jens Molter, der i forbindelse med en større strategiproces foreslog, at virksomheden også skulle sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 

- Jeg måtte gå rundt om mig selv i tre uger, før jeg tog mod til mig, for vi taler ikke meget om den slags i branchen, siger han med et smil. 

Hans forslag om at gøre en indsats for at styrke vidensdeling, koordinering og samarbejde mellem de forskellige fag, funktioner og afdelinger blev dog godt modtaget.

Initiativet har blandt andet udmøntet sig i, at der i byggeprojekterne bliver sat tid af til midtvejs- og evalueringsmøder på byggepladserne og at der er en struktur, der sikrer feedback og erfaringsdeling på tværs af projekterne. Desuden har medarbejderne i B. Nygaard Sørensen skabt en lang række sociale arrangementer, som også gavner det faglige fællesskab.

Ensomhed på byggepladsen

- Jeg har tit oplevet en form for ensomhed, når jeg stod ude på byggepladsen og computeren for eksempel var brudt sammen, fortæller tømrer og byggeleder Jacob Bech, der har arbejdet hos Nygaard Sørensen i snart tre år. Han fortsætter:

- Jeg vidste ikke engang, hvem jeg skulle spørge, fordi jeg ikke kendte nogen og måske bare havde fået besked fra hovedkontoret om at ringe til en supporter. Gennem vores nye måde at arbejde på, har jeg fået så mange personlige forbindelser, at jeg altid kan få hjælp - selvom jeg stadig er adskilt geografisk fra hovedkontoret.

Godt for bundlinjen

De relativt enkle tiltag i projekt ”Samarbejde på tværs” har ændret radikalt på trivslen i B. Nygaard Sørensen. 

- Humørbarren er blevet hævet. Dørene står åbne, og folk griner og taler mere åbent om deres udfordringer, siger Jens Molter. 

Det er dog ikke kun trivslen på arbejdspladsen, der er løftet men også det faglige niveau. Medarbejderne laver generelt færre fejl i hverdagen og flere nævner, at alene det forbedrede samarbejde mellem produktions- og tilbudsafdelingen har resulteret i bedre tilbud. 

Administrerende direktør Mikkel Baastrup er ikke i tvivl: 

- Vi har fået flyttet fokus fra de personlige relationer til kerneopgaven, og relationer, der tidligere har givet udfordringer, kan man nu arbejde målrettet med. Projektet har med andre ord styrket den organisatoriske viden om relationerne på tværs i virksomheden, og det har højnet trivslen og arbejdsglæden. Og så er jeg slet ikke i tvivl om, at dette projekt også får betydning for bundlinjen, siger direktøren.

- Det giver en større arbejdsglæde, når ens idéer bliver brugt og man til et erfagruppemøde kan sige: ”Hold kæft en god sokkelløsning vi fandt på,” forklarer Jens Dentov og tilføjer:

- Og ude på byggepladsen er man blevet meget mere vi. Nu er det endelig som om, vi er ét firma.

Stort potentiale i psykisk arbejdsmiljø på byggepladsen

Til projekt ”Samarbejde på tværs” har B. Nygaard Sørensen fået hjælp fra Thomas Milfeldt fra Alectia som ekstern arbejdsmiljørådgiver:

- I bygge- og anlægsbranchen skal det gå hurtigt og tidsstyringen er stram. Branchen er meget fag- og funktionsopdelt, og tonen kan godt være lidt hård - der er ikke stor tradition for kommunikation, feedback eller evaluering, siger Thomas Milfeldt og fortsætter:

- For mig at se er der et stort potentiale i at arbejde med psykisk arbejdsmiljø indenfor bygge- og anlægsbranchen. Projektet her har vist, at både trivsel og produktivitet øges, når man styrker relationerne og samarbejdet på tværs af faggrupper og afdelinger.”


 

Sådan blev det psykiske arbejdsmiljø bedre

Da B. Nygaard Sørensen for tre år siden besluttede at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, var løsningen at styrke relationen mellem de forskellige faggrupper og afdelinger og skabe videndeling på tværs af virksomheden.

Projektet blev søsat på et stormøde, hvorefter ledelse og medarbejdere udpegede de relationer, der er vigtige for at løse kerneopgaverne. Der blev gennemført en række workshops med fokus på hver sin relation, fx relationen mellem byggeledere og ansatte i tilbudsafdelingen.

Deltagerne skulle få idéer til at forbedre samarbejdet på tværs af faggrupperne, og ud fra dem blev der udarbejdet konkrete handleplaner og initiativer.

Flere af idéerne blev gennemført med øjeblikkelig virkning, mens andre er mere gennemgribende og ressourcekrævende og derfor endnu i proces. 

Indsatsen resulterede i, at B. Nygaard Sørensen modtog Arbejdsmiljøprisen i kategorien ”Psykisk arbejdsmiljø” i 2016.

 

Oprettet d. 7. nov 2017

Af Marie Kraul