Langtidsholdbar arbejdsglæde

Rødovre Kommunes Tandpleje har fået bugt med brok ved at fokusere på det positive.

Guldtanden symboliserer en ekstraordinær indsats i Rødovre Tandpleje. – Vi ville bryde den negative spiral ved at sættes fokus på det positive og det sjove, siger Lene Justesen og Cathrine Berg Anthon, der er klinikassistenter og arbejdsmiljørepræsentanter i Rødovre Kommunes Tandpleje. Lene Justesten står med guldtanden, som kollegerne giver til hinanden for at anerkende en ekstraordinær indsats. Foto: Søren Svendsen

Langtidsholdbar arbejdsglæde

Før kunne der være brok og surhed, når dagens opgaver skulle fordeles. Men i dag tager medarbejderne i Rødovre Kommunes Tandpleje opgaverne på sig uden vrøvl, også selv om de skal lave noget andet, end de regnede med, fordi en kollega er fraværende.

I løbet af et år har medarbejderne i tandplejen vendt en negativ stemning præget af konflikter og mistro til en positiv stemning præget af hjælpsomhed og tillid. Og den seneste psykiske arbejdspladsvurdering (APV) fra 2011 viste, at langt de fleste er tilfredse med tandplejen som arbejdsplads og synes, at samarbejdet og kommunikationen er blevet bedre og arbejdsglæden større.

Udgangspunktet var en (APV) fra 2010 som viste, at det stod skidt til med det psykiske arbejdsmiljø i tandplejen.

Under halvdelen af de ansatte syntes, at deres arbejdsplads var præget af arbejdsglæde, og mange var ikke tilfredse med samarbejdet og kommunikationen.

– Vi havde været igennem økonomiske nedskæringer og en hård fyringsrunde, hvorefter nogle gik og smækkede med døren. Mange var frustrerede. Der var mange myter og mistillid og fastlåste konflikter, siger overtandlæge Lisbet Gronemann.

Vi fik helt andre relationer, som betød, at vi nu snakker sammen på en anden måde.

En fortand gladere

Det var en konference om arbejdsglæde, som gav de to arbejdsmiljørepræsentanter Cathrine Berg Anthon og Lene Justesen inspiration til at gøre noget ved arbejdsmiljøet i tandplejen og forstærke det, der var positivt.

 

Om Rødovre Kommunes Tandpleje

Rødovre Kommunes Tandpleje har 39 ansatte, som er tandlæger, klinikassistenter, tandteknikere og tandplejere.

 

De udarbejdede derfor et lille hæfte, ”Arbejdsglæde – en fortand gladere”, med en opfordring til kollegerne om at gøre arbejdsglæde til det vigtigste karrieremål og med regler for kommunikation.

 

Plakater med arbejdsglæde som tema blev sat op i alle rum, også på toiletterne og i venteværelset. Der blev også sat en opslagstavle op til ros og glade udsagn, og de to arbejdsmiljørepræsentanter lavede også citatblomster til bordene, hinkeruder på gangene og små kort med opgaver som ”sig tre pæne ting til din kollega” og ”vand din kollegas blomster”.

Lisbet Gronemann fandt også penge i budgettet til en konsulent, som underviste i kommunikation og konflikthåndtering og uddannede syv konfliktvejledere.

Med så mange påvirkninger blev det svært for de fleste at bevare en dårlig stemning.

– Vi ønskede at stoppe den negative spiral og i stedet få fokus på det, der fungerer, og på det der er sjovt. Og det er lykkedes. Vi har en helt anden stemning nu. Der var modstand i begyndelsen. Men jeg kan mærke forskellen, når jeg nu fremlægger nye ideer. De, der før var negative, er mere åbne. Og det er blevet ok at være ærlig og sige også de svære ting fx til en kollega, der har håndteret en situation uhensigtsmæssigt. Det er heller ikke nødvendigt at bede om hjælp længere, kolleger tilbyder hinanden hjælp af sig selv, siger Cathrine Berg Anthon.

Isen blev brudt

En skridttællerkonkurrence var med til at sætte skub i den positive udvikling. Målet var at gå til Paris – omkring 1.200 km – og medarbejderne blev ved lodtrækning inddelt i fem konkurrerende hold.

– Holdsammensætningen var helt tilfældig. Det betød, at kolleger, som ikke plejede at arbejde sammen eller snakke med hinanden, nu skulle motionere sammen, fortæller Lene Justesen.

Og det viste sig at have en god effekt.

– Vi fik helt andre relationer, som betød, at vi nu snakker sammen på en anden måde. Isen blev brudt, siger Cathrine Berg Anthon.

Guldtand som præmie

De to arbejdsmiljørepræsentanter er siden blevet valgt af deres kolleger til årets medarbejdere. Og de er i fuld gang med at forberede nye aktiviteter. Bl.a. har tandplejen indført en præmie i form af en guldtand til kolleger der gør en særlig indsats.

– Vi holder gryden i kog for hele tiden at minde kollegerne om, at selv om vi skal være produktive og effektive, behøver alt ikke være så alvorligt. Vi skal huske det, der er sjovt og giver arbejdsglæde, og ikke mindst hvor meget det betyder, hvad man selv gør, siger Cathrine Berg Anthon.

Sygefraværet er faldet

Som leder glæder overtandlæge Lisbet Groneman sig over at kunne notere, at korttidssygefraværet er faldet efter indsatsen blev sat i værk.

– Det gælder om at få hverdagen til at være så positiv, at arbejdsglæden bliver langtidsholdbar, så vi trives og samarbejder og kan se mulighederne og meningen med vores arbejde. Det koster energi, men det betaler sig. Meget brok er forsvundet. Det giver større produktivitet og effektivitet, siger Lisbet Gronemann og tilføjer:

– Det er ikke sådan, at man ikke må kritisere og stille relevante spørgsmål. Men der er ikke længere nogen, der brokker sig bare for at brokke sig. Nu siger alle god morgen og går frisk til opgaverne.

Regler for kommunikation i Rødovre Kommunes Tandpleje

Regler for kommunikation i Rødovre Kommunes Tandpleje:

  • Tal ikke om, men med hinanden.
  • Fortolk mindre og observér og spørg mere.
  • Sker der fejl, skal der tales om det med det samme. Vi skal være professionelle og lære af fejlene og kommunikationen.
  • Feedback skal gives, men vær opmærksom på formen.
  • Tal om sagen med det samme.
  • Tal pænt til hinanden om dagens arbejdstilrettelæggelse – også når det brænder på.

Fra ”Arbejdsglæde – en fortand gladere”, Rødovre Kommunes Tandpleje.

Markant bedre kommunikation

Før og efter indsatsen for kommunikation og konflikthåndtering gennemførte Tandplejen i Rødovre en undersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelserne viser, at der er markant fremgang:

  • 83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre.
  • 68 % oplever, at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere).
  • 89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)
  • 62 % er enige i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige).

 

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Annie Hagel