Tændstikspil skaber dialog i politiet

Fyns Politi sætter stress og trivsel på dagsordenen via et spil, hvor de ansatte skal tage stilling til en række følsomme emner.

Ansatte hos Fyns Politi spiller tændstikspil Fyns Politi har udviklet et tændstikspil, som gør det nemmere for medarbejderne at tale om de ting, der er svære. Foto: Flemming Jeppesen.

Politifolk fanger forbrydere og passer på alle os andre. Det er store, stærke mænd, der kan klare lidt af hvert.

Myterne om politifolk lever i bedste velgående, både i befolkningen og blandt politifolk selv. Men politifolk kan også knække og få det psykisk svært. De kommer ud for voldsomme oplevelser i deres arbejde og er måske ikke så gode til at tale om tingene inde på politigården.

– Vi har altid haft den holdning, at vi tager os af hr. og fru Danmark, og at ’Vi kan nemt klare det’. Men måske har vi ting i vores eget system, der skal tages op, siger Verner Larsen Stensege, der er arbejdsmiljøkoordinater i Fyns Politi.

Sidst i 1990’erne blev debriefing indført i politiet for at sætte fokus på voldsomme oplevelser i arbejdet. I starten mødte det stor modstand. Men i dag er det fuldstændig accepteret og implementeret.

– Nu vil vi gerne gå skridtet videre og få åbnet op for, at man kan tale om andet end kun arbejde. Vi ser på det hele menneske, og det skal være legalt at tale om stress og trivsel, siger Verner Larsen Stensege.

Derfor satte Fyns Politi sidste år emnerne stress og trivsel på dagsordenen. Der blev arrangeret en temadag for arbejdsmiljøorganisationen, trivselsnetværket og de faglige organisationer, som med hjælp fra en konsulentvirksomhed skulle finde frem til en måde at implementere emnerne i hverdagen. De endte med at foreslå et spil. Det undrer ikke Verner Larsen Stensege.

– Et spil er en nemmere adgang til et svært emne, siger han.

Gang i dialogen

I spillet trækker deltagerne et emnekort med et udsagn, fx ’Jeg oplever smil og en positiv holdning, når jeg møder på arbejde’. Alle deltagere i gruppen forholder sig til udsagnet ved at vælge et antal tændstikker, som tages i hånden, svarende til hvor enige, man er med udsagnet. Herefter taler man i gruppen om udsagnet og valg af antal tændstikker.

Og noget tyder på, at spillet får gang i dialogen hos Fyns Politi.

– Når vi spiller, bliver der åbnet op. Pludselig kan politifolk også snakke følelser. Spillet gør det legalt at snakke om, at man har det dårligt. Og oven i det giver det en større forståelse for hinandens arbejde, siger Verner Larsen Stensege, og forklarer at det fx handler om, at medarbejderne i færdselspolitiet måske ikke har forståelse for dem, der arbejder med administrative opgaver.

– Det er de typiske fordomme om, at ’De laver heller aldrig noget, de sidder bare bag en computer’. Men disse misforståelser er spillet med til at udrydde, siger han.

Vigtigt med små initiativer

En af de medarbejdere, som har prøvet spillet, er politibetjent Andreas Fløche Posselt. Hans gruppe var halvanden time om at tale om bare et af udsagnene. Det lød: ’Jeg har oplevet, at en kollega har interesseret sig for min trivsel’.

– Vi havde en kollega i gruppen, som følte, at hun var blevet prygelknabe. Hun følte sig misforstået, og at der ikke var nogen, der interesserede sig for hende. Men vi prøvede at overbevise hende om det modsatte, fortæller Andreas Fløche Posselt, og fortsætter:

– Det er vigtigt med små initiativer, som minder os om, at vi skal interessere os for hinandens trivsel. Spillet gjorde, at der blev snakket om emner, der normalt ikke ville være blevet snakket om.

Opgivende suk

Spillet møder dog også modstand og opgivende suk, når Verner Larsen Stensege præsenterer det for sine kolleger.

– Jeg møder nogle gange himmelvendte øjne, hvor jeg kan se, at kollegerne tænker: ’Hvad er det nu for noget popsmart noget’ eller ’Vi behøver da ikke sådan et spil. Vi kan godt klare mosten’. Men når vi kommer i gang, går snakken alligevel løs, og bagefter synes langt de fleste, at det har været en god oplevelse, siger Verner Larsen Stensege.

Bente Ruder, der er HR-konsulent i Fyns Politi, er en af dem, der umiddelbart blev lidt træt, da hun blev præsenteret for spillet.

– Først tænkte jeg ’Åh nej, hvad er det her nu for noget langhåret noget. Det får vi da ikke noget ud af’. Vi gider ikke sidde i en rundkreds og flette tæer. Men det endte alligevel med at blive en god oplevelse, for det er godt at have den dialog med hinanden, siger Bente Ruder.

Hun mener, at det positive ved spillet er, at alle medarbejdere er med i dialogen og må argumentere for valget af tændstikker. Det er ikke kun de sædvanlige, der taler. Men hun mener dog også, at nogle udsagn går tæt på og kan være svære at tale om.

Organisatorisk sundhed

Trivsel er blevet en stor del af ledelsens kommunikation, fortæller stabschef Arne Gram, der også er formand for hovedarbejdsmiljøudvalget.

– Det er meget bevidst, at vi sætter fokus på trivsel, bl.a. i medarbejderbladet og som en del af vores strategi. Vi skal leve op til nogle krav i vores arbejde, men det kræver, at vi har en organisatorisk sundhed. Og der har været en markant stigning i medarbejdertilfredsheden fra 2010 til i dag, siger han.

Arne Gram har sammen med resten af ledergruppen også afprøvet spillet.

– Vi har forskellige oplevelser af ting, og kunsten er at få en dialog og harmoniseret synet på tingene. Om ikke andet får man luft for en masse ting, og hvis man ikke kommer af med det, skaber det mistrivsel, siger han.

Det er endnu for tidligt at konkludere, om tændstikspillet har gjort en forskel. Men Verner Larsen Stensege pointerer, at det har åbnet for mange vigtige samtaler som ikke ellers ville være opstået.

 

Om tændstikspillet

Deltagerne inddeles i grupper med ca. seks personer pr. gruppe. Hver deltager får udleveret fem tændstikker. Spillet indeholder fem hovedområder:

  • Overblik over arbejdsfunktioner og fordelingen af opgaver
  • Arbejdet med stress og trivsel
  • Holdning til at gå på arbejde
  • Indflydelse og ansvar
  • Fællesskab - ansvar som kollega

Hvert hovedområde har en række emnekort med udsagn, fx: ’Jeg oplever, at min nærmeste leder har overblik over den enkeltes arbejdssituation i afdelingen’ eller ’ Jeg oplever smil og en positiv holdning, når jeg møder på arbejde’.

Der vælges et hovedområde og derefter et emnekort med et udsagn.

Alle deltagere i gruppen forholder sig til udsagnet ved at vælge et antal tændstikker som tages i hånden, svarende til hvor enige, man er med udsagnet.

Fem tændstikker betyder helt enig, nul tændstikker betyder helt uenig. Herefter taler man i gruppen om udsagnet og begrunder sit valg af antal tændstikker.

Grupperne der spiller, skal nå frem til et løsningsforslag på emnet, der er diskuteret. Herefter er det op til arbejdsmiljørepræsentanten eller lederen at følge op.

Kilde: Fyns Politi

 

Om Fyns Politi

Fyns Politi har 900 medarbejdere, som betjener 485.000 borgere i ti kommuner.

 

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Marianne Troelsen Skou