Børneborgen fik bugt med støjen

En række akustiske forbedringer har gjort en stor forskel i Børneborgens fritidsordning. De 130 børn og deres voksne kan nu få lov at udfolde sig, uden at personalet tysser og får ondt i hovedet.

Akustiklofter, friser og nye døre har forbedret lydmiljøet på Børneborgen markant. Det har givet børnene plads til leg og musik og de voksne en hverdag uden stress og hovedpine.

Støj trak ned i en trivselsmåling

En trivselsmåling, som Københavns Kommune gennemførte for et par år siden på alle kommunens institutioner, viste tilfredshed på langt de fleste områder. Men netop med hensyn til støj afslørede trivselsmålingen, at personalet i høj grad følte sig forstyrret af støj i hverdagen.

En forbedring af lydmiljøet var målet, da kommunen udviklede Projekt Plads til Alle sammen med TeamArbejdsliv og firmaet Akustik Aps. Projektet blev gennemført på tre udvalgte skolefritidsordninger i København: Potteskåret i Valby, Børneborgen i Sydhavn og Fritidshjemmet Nord på Østerbro. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden.

Udgangspunkt i personalets egne ønsker

Kernen i projektet var, at alle forbedringer i de tre institutioner tager udgangspunkt i personalets egne ønsker og behov.

- Det er utroligt hvilken forskel dette projekt har gjort for personalet. Alle blev meget engagerede og kunne nærmest ikke vente med at komme i gang, fortæller leder af Børneborgen Tina Ong.

Projekt ’Plads til alle’ forbedrer arbejdsmiljøet

De foreløbige erfaringer fra 'projekt Plads til alle' viser, at personalet oplever en markant forbedring af arbejdsmiljøet.

Væk er nu hovedpine, træthed og stress-symptomer, og de rum hvor der før var dårlig akustik er nu er til at være i. Desuden har det pædagogiske arbejde fået et løft, fordi der opstår færre konflikter i hverdagen, når der ikke er så meget larm.

 

 

Oprettet d. 22. sep 2011

Af Charlotte Aagaard Knudsen