Psykiatrisk afdeling spiller sig til bedre arbejdsmiljø

Et stærkere fokus på kerneopgaven gennem workshops og dialogspil hjælper arbejdspladserne i Region Syddanmark til et bedre arbejdsmiljø. Blandt andet på psykiatrisk afdeling i Esbjerg hvor en sammenlægning af to afdelinger skabte konflikter og mobning. 

Personale på psykiatrisk afdeling i Esbjerg sidder om mødebordet.Personalet på psykiatrisk afdelingen i Esbjerg har blandt andet gennem et spil om kerneopgaven fået bedre trivsel og forebygget mobning i afdelingen. Foto: Robert Attermann

En sygeplejerske læser højt fra et spillekort: ”I har uhensigtsmæssige arbejdsgange i afdelingen. Hvad består de af?” 

Hun tænker sig om og svarer så på spørgsmålet: ”Hvis vi har situationer, hvor vi ikke kan finde hinanden, er det uhensigtsmæssigt. Hvad hvis der opstår en farlig situation, eller vi lynhurtigt har brug for at få fat på en kollega? ” 

Der er personalemøde på psykiatrisk afdeling, afsnit C, i Esbjerg. Som mange gange før har afdelingen fundet spillet ”Kerneopgaven i spil” frem. Otte kolleger - sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger - er samlet om personalestuens bord. Ved siden af røde kaffekander og et fad med frugt står en æske kort med spørgsmål, der opfordrer deltagerne til at tage stilling til forskellige dilemmaer, som de kan komme ud for i deres hverdag. Snakken går livligt, og når den ebber ud, er der en ny kollega, der trækker et spørgsmål fra æsken og læser højt. 

Spillet er udviklet af Region Syddanmark og er en del af et forløb, hvor afdelingen har sat fokus på kerneopgaven for at forbedre deres arbejdsmiljø.

Fra mobning til trivsel
I dag er trivslen høj på afdelingen, men for et år siden så det ikke helt nemt ud. Afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen var netop blevet leder for den nye afdeling, som var blevet skabt af en sammenlægning mellem to andre psykiatriske afdelinger. 

- Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra 2015 viste, at fem fra det gamle afsnit følte sig mobbede – og det blev vi simpelthen nødt til at tage hånd om, siger hun og fortsætter:

- Der var sket nogle ret store forandringer i forbindelse med fusionen, og vi tænkte, at mobningen og konflikterne havde noget med det at gøre. Derfor tog vi fat i Region Syddanmarks Ledelsesakademi for at få hjælp, fortæller hun.

Fokus på kerneopgaven
Efter et indledende møde med en konsulent fra regionen blev de enige om at starte et forløb, der satte øget fokus på afdelingens kerneopgave. Blandt andet blev der holdt en workshop, hvor hele personalegruppen sammen satte ord på deres fælles værdier, ambitioner og formålet med deres arbejde. Afdelingen blev også introduceret til spillet, som de tager frem på personalemøder, eller hvis der er roligt på afdelingen.

- Det var afgørende at få en god start på den nye afdeling. En del af dem, der følte sig mobbede, forlod hurtigt afdelingen, men vi synes stadig, det var vigtigt at lave en forebyggende indsats for at undgå, at det sker, siger Birgitte Christensen.
Forløbet har gjort dem bedre til at tale om de vigtige ting i hverdagen og til at håndtere konflikter og faglige uoverensstemmelser.

Dialog sikrer, at alle går samme vej

- Vi har fået en stærkere ramme at arbejde efter: Hvorfor går vi på arbejde hver dag? Og hvad er det, vi brænder for? Det er en afdeling med meget frihed, og hvor alle har meget ejerskab og ansvar, men når vi får talt om kerneopgaven, sørger vi for, at vi alle går den samme vej. Det har skabt en god dialog og sat fokus på sygeplejen. Ved at arbejde med kerneopgaven er vi blevet enige om, at der, hvor vi lykkes med vores arbejde, er, når vi anerkender og ser patienterne, siger Birgitte Christensen og fortsætter:

- Noget af det, der har skabt konflikter er, at der kan være forskellige tilgange til, hvad der er bedst for patienten: Nogle kan have den tilgang, at patienten skal have stramme rammer og en fast struktur, mens en anden kollega kan tænke: Nej, det er slet ikke tilgangen. Der skal man have snakken i sit team om, hvordan vi sammen løser kerneopgaven for den enkelte patient bedst muligt. 

Medarbejderne på den psykiatriske afdeling har også været glade for forløbet, fortæller de. Især er de begejstrede for spillet, som giver nogle gode snakke om arbejdsgange og faglighed.

Spillet øger respekten blandt kolleger

- Spillet giver plads til, at vi kan diskutere nogle af de tanker og bekymringer, som man ikke lige taler om til hverdag. Det giver tryghed, og det er noget, som vi har rigtig meget brug for, når vi arbejder i et belastet miljø med patienter, som har det svært, siger Tinna Skaaning, der er social og sundhedsassistent.

Hendes kollega, sygeplejersken Tina Kirkegaard, er enig og fortæller, at forløbet har givet en større forståelse for, hvorfor kollegerne gør, som de gør. 

- Det husker os på, hvorfor det er så vigtigt, at vi er her, og så giver det en større respekt for hinandens faglighed, fordi vi hører hinanden reflektere over situationer i vores hverdag. Det hjælper også dem, der normalt ikke siger så meget med at komme mere frem, siger hun.

Kerneopgaven er i fokus i hele regionen
Psykiatrisk afdeling i Esbjerg er langt fra den eneste afdeling, som har arbejdet med kerneopgaven. Forløbet er en del af konceptet ’Find Kerneopgaven og sæt den i spil’, som Region Syddanmark har udviklet til regionens 25.000 medarbejdere. I alt 400 æsker med øvelser og spil er indtil videre blevet delt ud. Blandt andet er det sendt til samtlige MED-udvalg og regionen har afholdt kurser i, hvordan man kan bruge øvelserne.

 

Kerneopgaven i Region Syddanmark

2015 har stået i kerneopgavens tegn i Region Syddanmark. Efter et læringsforløb med tretten udvalgte afdelinger udviklede Koncern HR i Region Syddanmark en værktøjskasse, der sætter fokus på medarbejdernes kerneopgave. Konceptet hedder ‘Find kerneopgaven og sæt den i spil’ og består af:

  • Faglige input fra en ekstern konsulent.
  • Gode historier med erfaringer fra afdelinger, der deltog i det indledende forløb.
  • Tre konkrete procesværktøjer, der bl.a. skal sætte gang i dialoger om, hvad kerneopgaven betyder for den enkelte arbejdsplads og medarbejder. Et af værktøjerne er et dialogspil.
    Kilde: Region Syddanmark

 

Oprettet d. 18. maj 2017

Af Ida Marie Winge