Netværk af rådgivere forebygger mobning

Ansatte i Forsvaret, der oplever mobning, chikane eller har brug for vejledning til at løse en konflikt, kan nu få hjælp af et særligt netværk af rådgivere.

- Jeg går lige til sagen og snakker om, hvor vigtigt det er, at vi behandler hinanden ordentligt, siger seniorsergent Kai Jørgensen (th.). Foto: Flemming Jeppesen

56 rådgivere over hele landet

- Jeg har været ansat i Forsvaret siden 1974, har været befalingsmand i flere år og har været udsendt til Bosnien. Så jeg er nok, hvad mange betegner som lidt af en hård soldat, siger seniorsergent Kai Jørgensen.

Men i dag skriver Kai Jørgensen også KA-rådgiver på sit CV. Han er en af Forsvarets 56 specialuddannede rådgivere inden for Krænkende Adfærd. 

- Vi sidder på Forsvarets arbejdspladser over hele landet, og alle ansatte kan henvende sig til os, hvis de føler sig krænket, mobbet eller er blandet ind i en konflikt på arbejdspladsen. 

- Vi er klædt på til at tage den svære snak med alle – lige fra de værnepligtige til den øverste befalingsmand, fortæller Kai Jørgensen fra sit kontor på Skive Kaserne.

Netværk skal forebygge krænkende adfærd

I 2003 afslørede en undersøgelse blandt ansatte i Forsvaret omfattende kønskrænkende adfærd. Det fik Forsvaret til at oprette en særlig afdeling i Forsvarets Personeltjeneste, der skulle arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på alle Forsvarets arbejdspladser. 

- Vi ønskede at dæmme op over for al krænkende adfærd, og ledelsen søsatte derfor et helt nyt projekt i 2004, fortæller chefen for Forsvarets Personeltjeneste, general Jens Frandsen.

- Vi ville uddanne et særligt netværk af rådgivere, der skulle fungere som ressourcepersoner for alle ansatte i Forsvaret, hvis de var udsat for eller anklaget for mobning eller andre former for krænkende adfærd, siger Jens Frandsen.

Rådgivernes erfaring er efterspurgt

Seniorsergent Kai Jørgensen var med på det allerførste hold KA-rådgivere, der blev uddannet i Forsvaret. Fem år efter oplever han stadig, at hans erfaring og ekspertise er efterspurgt. 

- De kommer til mig, fordi de ved, jeg er her, og at jeg lytter. Og længere ude i systemet bliver der også lyttet. Når jeg ringer til en chef og siger, at der er en befalingsmand, der vist har glemt, hvordan man behandler hinanden ordentligt, så bliver der handlet på det.

Som et eksempel på, hvad han bliver brugt til, nævner Kai Jørgensen en episode, hvor han blev kontaktet af to værnepligtige, som følte sig mobbet og chikaneret af deres befalingsmand.

- De to havde begge nogle tatoveringer, som de følte, de var blevet mobbet med gennem længere tid. Når andre fx havde opsmøgede ærmer, fik de demonstrativt besked på at rulle dem ned. Da de kom til mig, havde de fået nok af hentydninger og drillerier i hverdagen, så de havde besluttet sig for, at de ikke ønskede at være i Forsvaret længere. 

Kai Jørgensen kontaktede chefen til den pågældende befalingsmand for at fortælle om de to værnepligtiges oplevelser og komme med gode råd til, hvordan man kunne gribe sagen an. Efter en god dialog var den pågældende chef selv i stand til at løse konflikten lokalt med de involverede parter.

Rådgivere optræder altid i civil 

På en anden af Forsvarets arbejdspladser, Flådestation Frederikshavn, sidder Kurt Rasmussen. Han er seniorsergent, har 37 års erfaring i Forsvaret og har siden 2005 også arbejdet som KA-rådgiver.

- Alene i 2009 brugte jeg omkring 95 % af min arbejdstid på at hjælpe til i sager, der handlede om mobning, konflikter og stress. Så der er brug for vores indsats rundt omkring, fortæller han.

Selvom Kurt Rasmussen til daglig går rundt i uniform som de fleste andre i Forsvaret, har han altid et sæt civilt tøj hængende på kontoret. For når han rykker ud som KA-rådgiver, er det vigtigt at optræde neutralt.

- Jeg kommer ikke som soldat, jeg kommer som menneske. Og hvis jeg mødte op i uniform til en personlig samtale med en kollega, der oplever noget svært, vil min grad og det værn, jeg kommer fra, være en barriere fra start. 

- Det er mine menneskelige kvaliteter, min uddannelse og det, at jeg er 100 % neutral, der tæller her, siger Kurt Rasmussen. 

Vi taler samme sprog

En del af Kurt Rasmussens tid som KA-rådgiver går med at undervise andre i Forsvaret om krænkende adfærd.  

- Jeg underviser blandt andet officers- og sergentelever i både stress og konflikthåndtering. For tre år siden fyldte emnet et par timer i uddannelsen. I dag har jeg fast 12 timer i et uddannelsesforløb, hvor jeg fortæller om KA-rådgivernes rolle og arbejdsområde, fortæller Kurt Rasmussen.

Han mener, det er en klar fordel, at han selv er en del af systemet.

- Når jeg står med befalingsmænd, der har været i Forsvaret i 5-10 år, taler vi samme sprog. De har selv oplevet den hårde tone, konflikter og mobning, og de har set folk gå ned. Så de er som regel meget motiverede for at lære, hvordan man styrer uden om de problemer. Og jeg giver dem nogle værktøjer, de kan bruge, siger Kurt Rasmussen. 

Griber fat i de værnepligtige efter få dage

Også Kai Jørgensen bruger sin erfaring som KA-rådgiver til at undervise andre. På Skive Kaserne holder han for eksempel foredrag om krænkende adfærd for de nye værnepligtige.

- De har kun været her i få dage, når jeg møder dem. Og jeg går lige til sagen og snakker om, hvor vigtigt det er, at vi behandler hinanden ordentligt. 

- Det handler om respekt, tolerance og rummelighed, og vi kan som KA-rådgivere fra start være med til at give de nye folk en større bevidsthed om mobning, kønskrænkende adfærd og diskrimination, siger han. 

En del af de soldater, der står over for at blive udsendt, kommer også gerne en tur omkring Kai Jørgensens kontor. 

- Jeg tager gerne en snak omkring konflikthåndtering og mobning, lige inden de skal udsendes. Det er utrolig vigtigt, at man forstår, hvor nødvendigt det er at kunne rense luften og stå sammen, når man er langt væk hjemmefra. Og jeg tror på, at vi er med til at forebygge, fordi vi hele tiden holder fast i at tale åbent om tingene, siger han. 

Nye toner i forsvaret - Læs mere om de særlige rådgivere

Stor respekt for rådgivernes arbejde

Både Kurt Rasmussen og Kai Jørgensen oplever efter godt fem år som KA-rådgivere, at der er stor respekt omkring deres arbejde overalt i Forsvaret.

- Både værnepligtige og chefer kommer til os, fordi de har tillid til, at vi behandler sagerne professionelt og fortroligt. Vi er til stede, vi forstår systemet, og vi er gode til at lytte, hvis en person føler sig krænket, siger Kai Jørgensen.

I en konkret sag er fremgangsmåden altid, at KA-rådgiverne lytter til de involverede parters oplevelser og opfattelse af konflikten.

- Det kan handle om én på en arbejdsplads, som er gået ned. Men ofte, når vi går ind i konflikten, er det jo noget, der har kørt over lang tid og involverer flere andre. 

- Jeg siger gerne, at det ikke er nok at rejse en person efter et sammenbrud. Vedkommende skal også kunne gå igen. Så det handler i høj grad om at forebygge, at den slags konflikter opstår igen, lyder det fra Kurt Rasmussen.
 Se flere gode eksempler på forebyggelse og håndtering af mobning

 

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Tina Løvbom Petersen