Når hver femte føler sig mobbet, er det for alvor en øjenåbner

Videofilm, en fælles politik og møder i alle afdelinger er nogle af de redskaber, der er blevet taget i brug for at knække det problem, at 20 procent af medarbejderne følte sig generet af uacceptabel adfærd i Holstebro Flødeost.

Foto: Rasmus Baaner 

Har du personligt været udsat for uacceptabel adfærd, der har påvirket dig inden for de seneste 12 måneder? Det spørgsmål svarede hver femte medarbejder ja til i 2013. Det blev i høj grad en øjenåbner for tillidsvalgte, ledelse og medarbejdere på Holstebro Flødeost, som ved en aktiv og målrettet indsats siden har nedbragt problemet.

Miljøkoordinator Hanne Pedersen fortæller:

- Vi blev vildt overraskede over, at det var så stort et problem. Faktisk havde vi godt set antydningen af det, da vi lidt tidligere på året for første gang havde lavet en undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø. Da resultatet blev bekræftet ved vores årlige trivselsundersøgelse, Barometerundersøgelsen, stod det helt klart, at vi skulle handle.

Skab enighed

Mobningen blev først taget op på et årsmøde, hvor tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse var samlet. Her så de blandt andet videoer, som er lavet af et konsulentfirma og som udspiller sig i en helt anden branche, nemlig blandt social- og sundhedsassistenter.

- Men det var film, som vi virkelig kunne bruge. De viste præcist, hvordan mobning foregår, fortæller Hanne Pedersen.

Filmene brev derefter vist ved personalemøder i alle afdelinger på fabrikken. Alle fik set dem og alle var med til at snakke om problemet, og efterfølgende blev der lavet en politik, så der dermed blev skabt enighed om, hvad der er uacceptabel adfærd på en arbejdsplads – og hvad man stiller op imod det.

- Det vigtige ved filmene var, at de meget tydeligt viste, at mobning ikke kun handler om to personer. Det handler om alle de personer, der ser det ske, siger Hanne Pedersen og understreger, at der ofte er to årsager til mobning: Enten en uløst konflikt som personerne ikke får løst. Eller at en person gør noget anderledes. Måske en nyansat, som har en idé til, hvordan man kan gøre ting, som man ikke plejer.

Grænseoverskridende

- Første gang man griber ind over for en kollega, der har sagt noget til en anden, som måske ikke var så smart, er det ret grænseoverskridende, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Benny Madsen.

- Det var lidt tabu at gøre den slags tidligere, men nu er det langt mere en del af dagligdagen, at vi snakker om tingene. Vi taler mere direkte til hinanden og er alle blevet lidt mere ”hønemor” for hinanden. I det hele taget er der kommet mere tillid - også blandt tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter.

- Vi valgte at sætte os sammen bag en lukket dør, og snakke om hvad vi kunne gøre. I praksis er vi blevet en støttegruppe for hinanden, så hvis en medarbejder i én afdeling, har lyst til at snakke med en tillidsvalgt i en anden afdeling, så er det helt fint med os, siger Benny Madsen og understreger, at det i bund og grund handler meget om at kunne stille det ene meget vigtige spørgsmål til en kollega: Hvordan har du det i dag?

Grib ind

En anden afgørende ting er, at alle griber ind, når de observerer uacceptabel adfærd. I Holstebro Flødeost står det sort på hvidt, at medarbejdere har pligt til at gribe ind. Ellers er det passiv deltagelse.

- Vi opfordrer medarbejdere, der oplever noget, som ikke er i orden, til at gå tre veje: Enten kan de sige det direkte til den, de synes, der mobber. De kan vælge at spørge den, de synes, der bliver mobbet, hvordan vedkommende har det i situationen. Eller de kan bede en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant eller en leder om at tage sagen op med de to parter. - Uanset hvordan man gør, bliver man nødt til at tage tyren ved hornene og gøre noget, konstaterer Hanne Pedersen, som glæder sig over, at indsatsen imod uacceptabel adfærd går den rigtige vej.

Året efter – i 2014 - var der syv procent færre, som mente, at de havde været udsat for uacceptabel adfærd. Indsatsen og metoden har bredt sig fra Holstebro Flødeost til andre dele af Arla koncernen.   

 

Gode råd

Få skabt enighed om, hvad der er uacceptabel adfærd i virksomheden

Brug evt. filmklip til at sætte billeder på, hvad uacceptabel adfærd er: Værktøjet "Grib ind – godt kollegaskab uden mobning" er bygget op omkring to filmklip og seks vidnetyper, som man kan diskutere ud fra klippene. De kan hentes her:  http://www.etsundtarbejdsliv.dk/mobning/grib-ind/

Få skabt enighed om, hvordan man tackler det og hvilke spilleregler, der gælder  

 

Om Holstebro Flødeost 

Holstebro Flødeost har cirka 220 ansatte. Virksomheden er ejet af Arla og samarbejder tæt med nabofabrikken Holstebro Mejeri, som producerer smør og blandingsprodukter. Holstebro Flødeost producerer mere end 60.000 tons flødeoste til hele verden, heraf sælges halvdelen i Tyskland. Det mest kendte mærke er Buko.

 

 

Oprettet d. 14. jan 2016

Af Lene Stærbo