Fokus på god tone har udryddet snak i krogene 

Trivselsrunder er med til at udrydde sladder og forebygge mobning på Enhedsplejen Egegården. Her er samtaler om den gode tone og dagligdagens problemer nemlig sat i system.

- Vi har fået udryddet skyllerumssnakken, fordi vi har lært at sige tingene højt, siger social- og sundhedsassistent Bettina Bergen (th.). Fotograf: Thomas Tolstrup

At sige tingene højt har hjulpet 

- Tonen er blevet en helt anden de sidste par år. Vi har fået udryddet det, man i vores fag kalder skyllerumssnak, altså sladder og snak i krogene. 

- Det er fordi, vi har lært at sige tingene højt, siger Bettina Bergen, social- og sundhedsassistent på Enhedsplejen Egegården i Gladsaxe. 

Siden arbejdspladsen i 2006 indførte faste trivselsrunder, er der blevet mindre mobning og mere trivsel blandt de 250 ansatte.

Trivselsrunderne blev udviklet i forbindelse med deltagelsen i et udviklingsprojekt, ’Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser’, som Socialt Udviklingscenter, SUS, gennemførte fra 2005 til 2007. 

Faste spilleregler for at tale om trivsel

Trivselsrunderne giver alle medarbejdere mulighed for at sætte ord på de frustrationer og konflikter, de oplever i hverdagen. Der er faste spilleregler for, hvordan snakken skal forløbe. 

Man snakker efter tur uden at afbryde hinanden og må kun tale om det, man selv oplever. Og man taler aldrig om folk, der ikke er til stede. Samtidig handler det også om at fokusere på de ting, man kan gøre noget ved.

- Målet er, at man reflekterer over, hvad man godt kunne tænke sig, der blev gjort. Det hjælper ikke kun at beklage sig over problemer, vi skal støtte hinanden i at tænke i løsninger, fortæller Betina Kruse, der er ansat som procesleder på Enhedsplejen Egegården. 

En trivselsrunde varer maks. en time. 

Der vælges en mødeleder fra gang til gang, ligesom der aftales, hvem i afdelingen der skal stå for at tage telefoner, henvendelser osv., mens trivselsrunden står på. 

Forankring i MED-udvalg
Trivselsrunderne er forankret i MED-udvalget, og medarbejderrepræsentanterne har fungeret som ambassadører over for kollegerne for at få den nye mødeform til at fungere. 

Grænseoverskridende i starten at skulle åbne sig.

Da trivselsrunderne blev introduceret på Egegården var det lidt grænseoverskridende for nogle medarbejdere at skulle fortælle åbent om noget, man ikke var så glad for.

- Man skulle lige vænne sig til at åbne sig over for de andre. Men nu er det rigtigt positivt. Vi tør sige nogle ting, også de ubehagelige ting, som man før gik og skjulte, fortæller social- og sundhedsassistent Bettina Bergen. 

Konflikter kan tages i opløbet med en trivselsrunde

Nogle afdelinger på Egegården holder trivselsrunder hver 14. dag, mens andre først kalder sammen til en trivselsrunde, når stemningen måske er lidt trykket. 

Det skete blandt andet på den afdeling, hvor Camilla Norby Larsen er daglig leder. Hun fik et tip om, at der var samarbejdsproblemer på et af aftenholdene, hvor tre kolleger arbejder fast sammen. Derfor arrangerede hun en trivselsrunde, hvor hun selv og de tre medarbejdere deltog. 

På mødet skulle alle deltagere fortælle, hvordan de gik og havde det, og hvilke problemer de oplevede i teamet.

- Det viste sig hurtigt, at alle tre gerne ville forbedre samarbejdet, og at de gnidninger, der var, faktisk skyldtes misforståelser, der fik lov til at vokse, fordi de aldrig blev italesat, fortæller Camilla Norby Larsen.

Løbende justering af trivselsrunderne

Egegården justerer løbende på trivselsrunderne og har blandt andet indført, at alle skal sige noget. 

- Førhen kunne man godt melde pas. Men så opdagede vi, at en del ikke sagde noget under selve runden for så bagefter at snakke videre om problemerne ude på gangene. Så det har vi nu lavet om på. Trivsel er jo i den grad et fælles ansvar, siger Betina Kruse. 

Den gode omgangstone er i fokus overalt på Egegården. Derfor gennemgår alle nyansatte et særligt kursus i ’takling og tone’. Her bliver de undervist i konflikthåndtering, de bliver introduceret til Egegårdens mobbepolitik og lærer, hvordan man takler svære ting og stadig bevarer den gode tone. 

Plads til en ommer

Selvom der stadig forekommer mobning og eksempler på kolleger, der taler grimt til hinanden, har trivselsrunderne efter tre år haft en mærkbar effekt på arbejdsmiljøet på Egegården. 

- Konflikter og mobning kan nok aldrig helt undgås. Men vi er blevet meget bedre til at tage konflikterne i opløbet. Og vi holder hinanden fast på, at selvom man har sagt eller gjort noget forkert, kan man altid sige undskyld – og tilgive. Der skal være plads til en ommer, siger Betina Kruse.

Hun er samtidig glad for, at den gode stemning blandt medarbejderne også smitter af på beboerne på Egegården.

- Vores ansatte er blevet mere glade for at gå på arbejde, og den øgede trivsel nyder beboerne godt af. De kan selvfølgelig mærke, om medarbejderne har overskud og har det godt med hinanden. Og når der er mere trivsel, er der også mere tid til vores kerneydelse, siger hun.

 

Trivselsrunder på enhedsplejen Egegården

Formålet med trivselsrunderne er at: 

 • Fortælle hinanden, hvordan den enkelte trives (også gerne i forhold til fællesskabet og samarbejdet)
 • Lytte til hinanden
 • Skabe arbejdsånd, der oser af åbenhed, robusthed og stolthed
 • Rumme uenighed
 • Udrydde ’skyllerumssnak’ 

Struktur: 

 • Afsæt maks. en time 
 • Sid rundt om et bord – alle sammen
 • Aftal, hvem der tager telefoner, henvendelser m.m.
 • Vælg en mødeleder, der styrer trivselsrunden (det er bedst, hvis det ikke er lederen)
 • Vælg mødelederen fra gang til gang. 

Spilleregler: 

 • Efter tur: Man snakker efter tur i runden
 • Afbryd ikke: Man må ikke afbryde den, der taler
 • Egne oplevelser: Man kan kun tale om det, man selv oplever
 • Bagtal ikke: Man kan ikke tale om folk, der ikke er til stede

 

Gode ideer: 

 • Betragt uenighed med nysgerrighed
 • Husk, at det ikke er konflikterne, der er noget galt med 
 •  – men måden vi håndterer dem på
 • Husk, at det man øver sig på, bliver man bedre til
 • Der skal være plads til en ’ommer’

Dårlige ideer:

 • At kaste bomber: At gemme sin utilfredshed til trivselsrunden. Gå hellere til kollegaen med det samme, selvom det er svært. Alternativet er værre!
 • At tro at personlige konflikter kan løses i en trivselsrunde

Kilde: Projekt takling og tone, Enhedsplejen Egegården.

 

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Tina Løvbom Petersen