Det er i orden at gå sin vej

Medarbejderne i Ældreplejen i Furesø Kommune er blevet bedre til at håndtere mobning fra borgere.

Mobning fra borgere kan gå hårdt ud over arbejdsglæden. Det har social- og sundhedshjælper Camilla Danielsen erfaret. Men hun og hendes kolleger blevet gode til at tale med hinanden om det. Foto: Søren Svendsen

- Mit hjerte hamrede i brystet på mig, når jeg skulle ind i lejligheden, for jeg vidste, at lige meget hvad jeg gjorde, ville det ikke være godt nok. Det kunne være en bluse, der ikke hang rigtigt på bøjlen, eller hvis den hjælper, der havde været der aftenen før, ikke havde lagt dynen på den ”rigtige” måde. 

Camilla Danielsen var ny som social- og sundhedshjælper i Furesø Kommune, da hun fik dagvagten hjemme hos en borger, som lod sine frustrationer gå ud over hjælperne. 

- I begyndelsen lod jeg det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. Men efterhånden gik det mig på. Og til sidst brød jeg sammen og mistede lysten til at gå på arbejde, fortæller hun. 

Flere blev mobbet

Camilla Danielsen var ikke den eneste i hjemmeplejen i Furesø Kommune, som blev mobbet af den samme borger. Men det vidste hun ikke, for hun talte ikke med nogen om det. 

- Jeg var ny og sagde ikke så meget. Jeg havde tit lyst til at gå min vej. Men jeg ville jo gerne udføre mit job og var i tvivl om, om det var ok at gå. Så jeg blev og gjorde mit arbejde færdigt, fortæller Camilla Danielsen. 

Da hun følte, at hun ikke kunne klare det mere, gik hun til sin leder. Camilla Danielsen fik psykologhjælp og en længere pause fra den pågældende borger. Men da hun efter tre år skulle tilbage til borgeren, brød hun sammen igen. Hun havde ikke fået bearbejdet sin oplevelse ordentligt og måtte have flere timer hos psykologen.  

I dag ved Camilla Danielsen, at det er i orden at sige fra med det samme og gå til sin leder eller tillidsrepræsentant, hvis hun føler sig mobbet af en borger. Derudover taler hun og kollegerne i dag mere om problemet og er blevet bedre til at støtte hinanden. 

Vi åbner posen

Mobning fra borgere kom på dagsordenen i Furesø Kommunes ældrepleje efter en trivselsundersøgelse blandt de ansatte. 

- Tidligere var det et problem, som vi ikke var særligt opmærksomme på. Men da målingen viste, at omkring fire procent af medarbejderne i hjemmeplejen havde oplevet mobning fra borgere, satte vi ind med det samme, siger Gitte Lindhardt, daglig leder af hjemmeplejen i Værløse.  

Ældreplejen har haft særlig fokus på, at medarbejderne kan tale med hinanden om det, de oplever ude hos borgerne. Der er bl.a. etableret en ny mødeform hver 14. dag, hvor medarbejderne kan ”åbne posen” for hinanden i en time. At ”åbne posen” er at holde et møde uden dagsorden, hvor de, der har behov for det, fortæller om en oplevelse eller fremlægger et dilemma. Reglen er, at de andre ikke må afbryde, før den, der taler, er færdig. Derefter må de komme med ideer og forslag. 

- Vi bruger hinandens viden og erfaring til fx at finde en fælles holdning til en borger, som mobber, så vi gør og siger det samme, når vi kommer hos borgeren. Men vi husker også at tale om de gode oplevelser, fx at sige tak, når kolleger har hjulpet og støttet hinanden, siger Gitte Lindhardt. 

Camilla Danielsen er glad for den nye mødeform og for at høre, at andre har problemer og oplevelser, som ligner dem, hun selv har. 

- Man skal lige vænne sig til det, men det er rart at få fortalt, hvordan det er gået og at få tingene sagt uden at blive afbrudt. Men vi oplever også, at vi reagerer forskelligt på borgerne. Vi har ikke de samme grænser, siger Camilla Danielsen.

”Dumme so”

Den mobning, de ansatte i hjemmeplejen oplever, er som regel verbal. 

- De kan få bemærkninger som ”Dumme so” eller ”Ud – dig vil jeg ikke have.” Der er også nogle, der ignorerer hjælperen totalt, fortæller Gitte Lindhardt.

Hun forklarer, at en anden type mobning, som mange oplever, er ”splitting”. Det vil sige, at en borger taler dårligt om en kollega, typisk om en afløser, med bemærkninger som fx ”Hun er slet ikke så god som dig”. 

- Det er en bagside af vores bestræbelser på at skabe kontinuitet, så borgerne så vidt muligt får den samme hjælper hver gang. På den måde kommer den enkelte hjælper tæt på borgeren. Det gode er, at de opbygger et tillidsforhold, men det svære kan være at bevare en professionel holdning til borgeren. Og de må ikke gå med til at tale dårligt om kolleger, siger Gitte Lindhardt.

Fokus på kommunikation
Trivselsmålingen, som påviste mobningen, blev gennemført som led i et projekt, som Furesø Kommune har fået støtte fra Forebyggelsesfonden til at gennemføre. Og i forbindelse med projektet blev en arbejdsgruppe nedsat til at udarbejde en mobbepolitik, som nu er vedtaget af alle MED-udvalg i hjemmeplejen.

Derudover har medarbejderne haft temamøder og talt meget om kommunikation, fx om hvordan de kan afslutte en samtale med en borger, der kritiserer en kollega, uden at gå med på kritikken. Det handler først og fremmest om at forstå den enkelte borgers situation, for de er meget forskellige, og der kan være meget forskellige grunde til, at de mobber.

- Nogle af de borgere, vi kommer hos, er demente. De mister hæmninger og glemmer, hvordan man bør opføre sig over for andre mennesker. Andre er frustrerede, fordi de har en fysisk sygdom, men har svært ved at acceptere, at de skal have hjælp. Det kan få dem til at agere negativt over for hjælperne, siger Gitte Lindhardt og fortsætter: 

- Det er ubehageligt at opleve mobning, selv om man ved hvorfor, men når vi kender årsagen, kan vi lave handleplaner for, hvordan hjælperne skal reagere. Det vigtigste er at lade være med at tage borgernes reaktioner personligt, men reagere med professionel venlighed. 

For Camilla Danielsen og hendes kolleger er det vigtigt at vide, at når en borger mobber, skyldes det som regel frustrationer. 

- Så tager vi det ikke på os, men ved, at det er i orden at sige fra, siger Camilla Danielsen. Det har hun nu prøvet at gøre:  

- ”Du skal tale ordentligt til mig”, sagde jeg til en borger, som talte grimt til mig. Det var svært, og jeg var overrasket over, at jeg kunne. Borgeren blev også overrasket og holdt faktisk op med at tale grimt, i alt fald indtil videre, fortæller Camilla Danielsen. 

 

Bedre fysisk og psykisk trivsel 

Furesø Kommune har fået knap fire millioner kroner fra Forebyggelsesfonden til et trivselsprojekt, som skal styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen samt nedsætte sygefraværet og medarbejdergennemstrømningen.

Projektet omfatter 350 medarbejdere i plejecentre og hjemmepleje. 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledelsen og medarbejderne beslutter hvilke tiltag, der sættes i gang. Blandt udløberne af projektet er ældreområdets mobbepolitik og mødeforummet ”åben posen”.
 
Projektet løber frem til 2013.

 

 

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Annie Hagel