Vi taler sammen hver dag og holder møder efter behov

Daglig dialog og møder, der tilrettelægges efter behov, er en arbejdsform, der passer godt til arbejdsmiljøgruppen i gartnerfirmaet Frank Sørensen.

Man kan både få dem i grønne og i grå, gartnerne. De grønne gartnere beskæftiger sig mest med planter, mens de grå mere står for det tungere anlægsarbejde, så som at lægge fliser og brosten.

Arbejdsmiljøorganisationen i Gartnerfirmaet Frank Sørensen er sammensat af en repræsentant fra henholdsvis de grønne og de grå gartnere, jordbrugsteknolog Kristian Nordstrøm, der er afdelingsleder i firmaet, og Frank Sørensen, der er arbejdsgiver. 

- Det er nogle forskellige problemstillinger de to grupper har, og derfor har vi valgt, at de skulle have hver deres repræsentant. For de grå gartnere er der en del problemstillinger omkring tunge løft, mens det for de grønne mere handler om sprøjtemidler, siger Kristian Nordstrøm.

AMO mødes efter behov

Tidligere var det fast procedure, at arbejdsmiljøgruppen mødtes fire gange om året uanset, hvad der ellers skete, men det er nu erstattet af en mere fleksibel arbejdsform.

- Vi taler jo løbende sammen i det daglige og løser de problemer, der kommer, efterhånden som de opstår. Det er ikke noget vi behøver gemme til næste møde. Når vi så mødes, kan vi koncentrere os om de større ting, som for eksempel maskiner, der skal efterses, fortæller Rene Gesna, der er arbejdsmiljørepræsentant for de grå gartnere.

I praksis bliver det to til fire møder om året i arbejdsmiljøgruppen. Der kører dog hele tiden en løbende dialog om sikkerhed og arbejdsmiljø. Og ingen bliver bedt om at udføre deres arbejde, uden at der er egnede værnemidler, og hvis de ikke findes, fremskaffer man dem. 

- Vi holder de møder, der er behov for og ikke flere, siger Kristian Pedersen.

Dagsordener og løbende opgaveliste

Selvom møderne ikke længere holdes med helt faste intervaller, er der en fast procedure for dagsorden og referater, der altid kan findes i en særlig mappe. Og opgaverne bliver noteret på en løbende opgaveliste, hvor de bliver stående til de er løst. 

- Vi havde for eksempel en sag med nogle løftestropper, der kørte henover tre møder, inden det blev løst og slettet fra listen, fortæller Kristian Nordstrøm.

Vigtigt at kende hinanden

Som gartnerfirma er de fleste medarbejdere ude på opgaver det meste af tiden, og ser ikke hinanden så meget i dagligdagen. Derfor er kommunikation og det sociale sammenhold en særlig udfordring i firmaet. Cirka en gang i kvartalet mødes hele firmaet til personalemøde, og her er arbejdsmiljø altid et punkt på dagsordenen.  

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi altid lige kommer rundt om arbejdsmiljøet på de fælles møder. Det kan også være ros til kollegerne, der skal viderebringes, det er med til at fremme tingene, fortæller Rene Gesna. Der bliver også lagt meget vægt på det sociale sammenhold i firmaet, for eksempel via julefrokost, fælles udflugter etc. 

- Vi gør meget ud af at lave sociale arrangementer. Vi synes det er vigtigt, at vi lærer hinanden at kende, fordi det skaber et bedre arbejdsmiljø og dermed en bedre forretning. Det er ikke en kæmpestrategi, vi har sat op, det er bare sådan vi er, fortæller Kristian Nordstrøm. 

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet hos gartnerfirmaet Frank Sørensen:

Oprettet d. 15. jul 2015