Inspiration fra tidsskrifter, messer og kolleger

I gartnerfirmaet Frank Sørensen henter man primært ny viden til arbejdsmiljø-arbejdet fra deres brancheforening, og ved at se på, hvad andre gør.

Allerførste gang man i gartnerfirmaet Frank Sørensen skulle lave en APV i firmaet, var man lidt på bar bund. Kristian Nordstrøm, der er jordbrugsteknolog og afdelingsleder i firmaet, tog derfor et kursus hos Danske Anlægsgartnere, der handlede om at lave APV og leverandørbrugsanvisninger sammen med ejeren af firmaet. Siden er der blevet fyldt mere og mere viden på arbejdsmiljøorganisationen.  

- Da jeg startede i firmaet, var der slet ikke nogen arbejdsmiljøorganisation, så vi startede med at opbygge en organisation fra bunden, og derfor havde vi selvfølgelig også brug for at tilegne os ny viden, siger Kristian Nordstrøm.

Siden er det blevet til flere kurser blandt andet i AMU-regi både for arbejdsmiljøorganisationen og resten af firmaet.  

- Vi har for eksempel taget kurser i ’Vejen som arbejdsplads’ og ’Varmt arbejde’, og så dem der har sprøjtecertifikat skal selvfølgelig forny det hvert 2. år. Det er et krav, at der skal være styr på det, når vi skal levere til certificerede virksomheder, fortæller Kristian Nordstrøm.

Inspiration fra tidsskrifter, messer og kolleger

Inspirationen til arbejdsmiljøarbejdet og nye måder at gøre tingene på får arbejdsmiljørepræsentant i gartnerfirmaet RS-aps Rene Gesna mange steder fra. 

- Jeg orienterer mig om nye tiltag inden for arbejdsmiljø for eksempel i tidsskriftet Grønt miljø som vores brancheforening Danske Anlægsgartnere udgiver. De arrangerer også en messe hvert andet år, hvor man kan se, hvad der kommet af nye hjælpemidler inden for vores område. Derudover lurer vi jo også på, hvad andre firmaer gør, når vi er ude på en opgave, her kan vi sagtens få nye ideer, som vi tager med hjem i vores eget firma, fortæller han.

Branchespecifik efteruddannelse

Kristian Nordstrøm er med tiden blevet så bidt af arbejdsmiljøarbejdet, at han har engageret sig hos i arbejdet hos Danske Anlægsgartnere. I øjeblikket er de i gang med at udvikle en ny branchespecifik efteruddannelse. 

- Uddannelsen kommer til at henvende sig specifikt til anlægsgartnere og vil indeholde emner som tunge løft, håndtering af sprøjtemidler og psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen udbydes for første gang i løbet af foråret, og hvis det bliver en succes, vil man muligvis gentage den, siger han.

En specifik efteruddannelse for gartnerifaget bliver hilst velkommen af Rene Gesna. 

- Jeg mangler i høj grad et forum, hvor jeg kan mødes med andre arbejdsmiljørepræsentanter inden for det samme område. Det giver ikke meget mening for mig, at komme på et kursus sammen med en entreprenør eller kontoransat, det er nogle helt andre problemstillinger vi har, siger han.

 

Om arbejdspladsen

  • Gartnerfirmaet Frank Sørensen beskæftiger sig både med anlæg samt pleje og vedligehold af grønne områder.

  • Firmaet beskæftiger cirka 35 mænd i sæsonen. 

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet hos gartnerfirmaet Frank Sørensen

Oprettet d. 15. jul 2015