Et godt arbejdsmiljø er license to operate

Arbejdsmiljøarbejdet er blevet en integreret del af strategien i busselskabet Arriva. Blandt andet fordi flere og flere kommuner stiller direkte krav i udbuddene om, at arbejdsmiljøet i busserne skal være i orden.

I Nordjylland får man på et bestemt udbud som busselskab en krone mere pr. køreplanstime, hvis selskabet er arbejdsmiljøcertificeret. Og det er ifølge Dorthe Nedermark, chef for Health, Safety and Environment (HSE) i Arriva et godt eksempel på en tendens i branchen.  

- Vi kan mærke, at arbejdsmiljø er noget der er begyndt at vægte i udbuddene. Vi har for eksempel vundet et udbud, ikke fordi vi var de billigste, men vi kunne levere en bedre kvalitet, hvor i arbejdsmiljøet indgår som et væsentlig parameter, fortæller hun.

Interesse for arbejdsmiljø på direktionsgangen

I takt med, at arbejdsmiljøet er blevet synligt som en vigtig del af forretningen, er der også sat fokus på det fra direktionsgangen.  

- Hvis vi skal overleve i branchen skal arbejdsmiljø være en integreret del af vores forretning. På toplederniveau tænker de konsekvenserne for arbejdsmiljøet ind, hver gang de skal tage stilling til ny udvikling. Hvis det går ud over trivslen, går det udover sygefraværet, og så kan det ikke nødvendigvis betale sig, fortæller Dorthe Nedermark.

Leadership Safety Tours skaber fokus på arbejdsmiljø

For at se med egne øjne, tager alle medlemmer af direktionen ud på en såkaldt Leadership Safety Tour et par gange om året. Turene viser ifølge Dorthe Nedermark en synlig ledelse og, at man tager arbejdsmiljøet alvorligt. 

- Når de besøger arbejdspladserne rundt omkring i Danmark mødes de med HSE-gruppen og går anlægget igennem. Det har faktisk betydet, at man har fremrykket nogle investeringer for at forbedre sundheden og sikkerheden, fortæller Dorthe Nedermark.

Det er også på baggrund af disse besøg, at arbejdsmiljø har fået en fremtrædende plads i virksomhedens fem-års strategi. Det betyder, at arbejdsmiljø nu er på agendaen i forretningsgrundlag og strategi på lige fod med andre elementer som eksempelvis ’resultater’ og ’indtjening’. 

Trivsel og ønsket om at være en attraktiv arbejdsplads er således også blevet en af virksomhedens fem grundlæggende værdier.

Ikke kun for at være flinke og rare

Søren Bidstrup, der har været HSE-repræsentant i Arriva i mange år kan godt mærke, at arbejdsmiljøarbejdet ikke længere bliver betragtet som en sidevogn, men som en vigtig del af forretningsstrategien. 

- Der er ingen tvivl om, at vi som HSE-organisation har fået mere ørenlyd for vores synspunkter hos direktionen og bliver set som en ressource efter, at arbejdsmiljø er begyndt at fylde i udbuddene og være en del af konkurrencesituationen. Så vi har selvfølgelig også set det som vores chance for at få hævet laveste fællesnævner, siger han tilfreds, og fortsætter:  

- Alle disse tiltag for at forbedre trivslen er jo ikke bare noget direktionen sætter i værk for at være flinke og rare. De gør det fordi glade medarbejdere er mindre syge og giver glade kunder, og så kommer der flere penge i kassen.

 

Om arbejdspladsen 

  • Arriva Danmark har været en del af den kollektive trafik i Danmark siden 1997, og er i dag Danmarks største busselskab.
  • Virksomheden beskæftiger cirka 4500 medarbejdere fordelt på mere end 70 adresser og kontorer over hele landet.

Oprettet d. 15. jul 2015

Af Charlotte Aagaard Knudsen