En AMO der afspejler organisationen på Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet blev der i 2009 indført en ny struktur. Det var baggrunden for en reorganisering af arbejdsmiljøorganisationen.

Universitetet gik fra 9 fakulteter og 74 institutter og en centraladministration til 4 fakulteter og 26 institutter samt en stor centraladministration.

Den nye arbejdsmiljøorganisation skulle afspejle den nye organisering af universitetet som helhed.

Der blev nedsat et midlertidigt udvalg, der skulle udarbejde retningslinjer repræsentanter blandt ledere og medarbejdere på de fire hovedområder samt personer med særligt indblik i arbejdsmiljøområdet.

Forskellig behov i våde og tørre områder

En af de ting der kom til at stå klart var, at der var stor forskel på behovene rundt omkring i de forskellige områder. De såkaldt våde områder har behov for flere arbejdsmiljørepræsentanter end de tørre.

På AU skelnes mellem såkaldte våde og tørre områder. De våde områder er laboratorier og områder med dyreforsøg og lignende, mens de tørre områder er undervisning, forskning og myndighedsbetjening, som primært foregår i kontorer og undervisningslokaler.

Eksempelvis har man på faget matematik valgt at lave en arbejdsmiljøgruppe, mens man blandt molekylærbiologerne har 10 arbejdsmiljøgrupper.

- Vi havde faktisk foreslået færre arbejdsmiljøgrupper på molekylærområdet, men det var de ikke tilfredse med. Det er et område, hvor det er nødvendigt med mange arbejdsmiljørepræsentanter med forstand på de specifikke fagområder og sagsgange.

På molekylærbiologi oplever de at de øgede krav til affaldssortering og registrering af kemikalier giver mere arbejde til arbejdsmiljøorganisationen.

- Vi har i mange år arbejdet på at få flere arbejdsmiljørepræsentanter på vores område, netop fordi der er meget at lave. Derfor var vi ikke så begejstrede, da det blev foreslået, at der skulle skæres ned på antallet af repræsentanter. Heldigvis lyttede ledelsen til vores argumenter, så vi fik lov at beholde vores arbejdsmiljøorganisation, som den var før den store reorganisering, fortæller Ulla Birk Henriksen, som er arbejdsmiljørepræsentant på Institut for Molekylærbiologi Og Genetik. 

Oprettet d. 15. jul 2015