Efteruddannelse samler organisationen hos Arkil

Entreprenørvirksomheden Arkil har valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljø-organisationen efteruddannelse internt i virksomheden.

Medarbejdere fra entreprenørvirksomheden Arkil.Medarbejderne i arbejdsmiljøorganisationen i entreprenørvirksomheden Arkil får tilbud om efteruddannelse. Foto: Flemming Jeppesen

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælger i år mellem et kursus i førstehjælp eller et kursus i arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forhold til sikkerhedsrunderinger.

- Grunduddannelsen, der giver dem generel viden om arbejdsmiljøarbejdet, tager arbejdsmiljørepræsentanterne alt efter hvordan det passer bedst med tid og sted. Når det kan lade sig gøre, oprettes der et hold kun for Arkil medarbejdere.

Efteruddannelsen vil vi derimod gerne bruge til at skabe fælles fodslag i arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen, og derfor giver det mening at samle folk, fortæller Tina Thaarup Jakobsen arbejdsmiljøchef i Arkil A/S og uddyber:

- Vi giver dem konkrete værktøjer til brug i det daglige arbejde som er særlig relevant for vores branche, som fx tjek på sikkerhedsrunderinger på pladserne og observation og indrapportering af nærved ulykker.

Lærer folk at kende

Undervisningen i førstehjælp varetages af Beredskabsforbundet, mens det er Arkils egen arbejdsmiljøafdeling, der afholder kursus i sikkerhedsrunderinger.

- Det giver os mulighed for at sikre, at alle arbejdsmiljørepræsentanter arbejder ud fra samme grundlag – nemlig Arkil´s forretningsgange. Kurset kombinerer vi med et besøg på en byggeplads, hvor vi i år fokuserer på medarbejdernes sikkerhed i forbindelse med dybe udgravninger under fx kloakeringsarbejde. En anden fordel ved at samle folk på interne kurser er, at vi får en fornemmelse af, hvad der optager medarbejderne ude på pladserne, og hvad vi skal fokusere på fremover, siger Tina Thaarup Jakobsen.

Byggepladserne lærer af hinanden

Tonny Schneider, arbejdsmiljørepræsentant i Arkil, ser det også som en stor fordel at hele arbejdsmiljøorganisationen er af sted på samme kursus.

- Vi er jo spredt ud på mange forskellige byggepladser, derfor er det lærerigt i sig selv at møde de andre og se, hvordan de griber det an, fortæller Tonny Schneider.

Han ser det som en stor fordel, at kurset holdes internt i virksomheden.

- Det lovpligtige arbejdsmiljøkursus tog jeg på et kursus sammen med en blandet landhandel af folk fra andre brancher. Det hele foregik derfor på et meget generelt og overordnet plan. Jeg synes man får mere ud af de kurser, der er udviklet specielt til os, fortæller han.

Efteruddannelseskurserne for arbejdsmiljørepræsentanterne på Arkil er frivillige. Sidste år var der omkring 60 procent, der tog imod tilbuddet. 

 

Om arbejdspladsen

  • Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder og udfører alle former for anlægsarbejde. Fra anlæg af broer, veje, jernbaner og havne til tunneller, rensningsanlæg og regnvandsbassiner.
  • Arkil bygger både på og i jord, på og ved vand, renser forurenet jord og løser også drift og vedligeholdelsesopgaver.

    Arkil koncernen beskæftiger ca. 1700 medarbejdere fordelt i Danmark, Nordtyskland, Irland og Sverige.
  • I Danmark er der ca. 1200 medarbejdere, hvoraf ca. 100 er en del af arbejdsmiljøorganisationen.

Oprettet d. 15. jul 2015