Arbejdsmiljø på lystavlen hos topledelsen i Aalborg

Et arbejdsmiljøledelsessystem tvang topledelsen til at tænke arbejdsmiljø ind i alle strategiske beslutninger.

I Aalborg Kommune indførte man i efteråret 2010 et arbejdsmiljøledelsessystem. Tankerne var, at det skulle sætte arbejdsmiljø på dagsordenen hos kommunens topledelse og gøre det lettere for alle arbejdspladserne i kommunen at arbejde systematisk med arbejdsmiljø.

- Det første er det gået rigtig godt med, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jens Hørning fra Aalborg Kommune.

- Det at vi har indført et arbejdsmiljøsystem tvinger topledelsen til at forholde sig til arbejdsmiljøarbejdet. Det har kort sagt fået ledelsens bevågenhed, fordi arbejdsmiljø er blevet en del af de virksomhedspolitiske mål, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jens Hørning.

Derfor bliver arbejdsmiljø også altid et punkt på dagsordenen og bliver automatisk tænkt ind i alle beslutninger der træffes på toplederplan.

En plads i strategien

I Ældre- og Handicapforvaltningen kan man således også finde, at arbejdsmiljø er indarbejdet i forvaltningens Vision for 2015.

Som en af de fire overordnede mål og indsatser for Ældre og handicapforvaltningen kan man læse, at man vil være en ”livsglad og effektiv arbejdsplads. "Vores arbejdsplads er præget af anerkendelse, energi og arbejdsglæde. Alle ledere og medarbejdere kompetenceudvikles”.

Udfordring at tilpasse systemet til en kommune

Arbejdsmiljøledelsessystemet bygger på en international standard OHSA 18001, der blandt andet foreskriver nogle faste procedurer for arbejdet. Det har på mange måder været en udfordring at tilpasse den til en kommunal verden, mener Jens Hørning.

- Vi har erfaret at systemet bygger på en produktionstænkning, der er svær at overføre til en omsorgsstruktur, som der er i en kommune. Der er for mange detailbeskrivelser og top-downtænkning, derfor har vi faktisk planer om at revidere systemet for at tilpasse det til os siger han.

Klar ansvarsfordeling

Arbejdsmiljørepræsentant Gerda Jakobsen er glad for det fælles-kommunale arbejdsmiljøledelsessystem.

- Jeg synes det er rigtig godt, at man ved præcis, hvad man skal og hvad man har ansvar for. Med System ArbejdsMiljøledelse er der en række overordnede procedurer og man ved præcis, hvem der har ansvar for hvad, siger hun. I kølvandet på arbejdsmiljøsystemet og den systematiske tilgang har man udviklet en række værktøjer, der gør det nemmere og hurtigere at overholde de krav der er.

Det systematiske arbejde har også bidraget til, at vi vores forvaltning er blevet arbejdsmiljøcertificeret, mener Gerda Jakobsen.

- Vi har for eksempel udviklet et årshjul, så der er helt styr på, hvilke emner vi skal arbejde med hvornår og tjeklister for de halvårlige runderinger med mere. Alt sammen noget der er med til at gøre mit liv som arbejdsmiljørepræsentant lettere, siger Gerda Jacobsen.

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet i Aalborg Kommune

Oprettet d. 15. jul 2015