Arbejdsmiljø indgår i den overordnede strategi på Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet er arbejdsmiljø ikke længere noget, der kun foregår i en arbejdsmiljøorganisation for sig.

I universitetets overordnede strategi, der går fra 2013-2020, kan man således læse, at ”Tilfredse medarbejdere der trives, er en forudsætning for at lave god forskning”.

Chefkonsulent Anders Kragh Moestrup fra HR og arbejdsmiljø synes man kan mærke, at arbejdsmiljøet har fået større bevågenhed på flere måder.

- Der bliver arbejdet seriøst med arbejdsmiljøet både i de forskellige udvalg, alle prioriterer at møde op og er velforberedte. Der bliver også skrevet meget om arbejdsmiljøet i universitetets interne medier, ligesom vi laver ledelsesrapportering om arbejdsmiljøet på AU, siger han.

Særligt i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste psykiske APV oplevede Anders Kragh Moestrup, hvordan topledelsen kom på banen.

- Ledelsen har fået øjnene op for at et godt arbejdsmiljø ikke kun handler om at have det godt, men også påvirker de resultater, der bliver skabt. Derfor var de meget opmærksomme på resultaterne af den psykiske APV, og at der blev fulgt op de steder, hvor APV’en afslørede, at det gik mindre godt, siger han.

Fra teknisk afdeling til HR

At arbejdsmiljø således er trukket længere og længere op i systemet er en proces, der ifølge Anders Kragh Moestrup er gået over de sidste 6 år.

- Da jeg blev ansat i 2007, blev der ikke talt meget arbejdsmiljø. Jeg blev ansat i en arbejdsmiljøstillling i Teknisk Forvaltning, så jeg sad sammen med dem der havde ansvar for bygninger og vandrør. Nu er arbejdsmiljø en del af HR-afdelingen og vi er seks mand, der beskæftiger os fuldtid med arbejdsmiljø, fortæller Anders Kragh Moestrup. 

 

Oprettet d. 15. jul 2015