AMO med færre lag hos Arriva

I busselskabet Arriva har man valgt at lave en arbejdsmiljøorganisation med færre lag. Det betyder, at man har fået færre men mere aktive og engagerede arbejdsmiljørepræsentanter. 

En ny ledelse og ny organisation i busselskabet Arriva var anledningen til, at man tilbage i 2010 gik i gang med at se på opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen. Samtidig havde de nye AMO-regler, der trådte i kraft i 2010 gjort det muligt at tilpasse organisationen efter behov.

Professionaliseret arbejdsmiljøorganisation 

- Tidligere havde vi et princip om, at man skulle have en arbejdsmiljørepræsentant for ca. hver 50 medarbejdere. Det betød, at der var en forfærdelig masse mennesker, der ydede meget lidt. Samtidig kostede det mange ressourcer at bringe folk ind til møder, og man fik rigtig mange niveauer med forskellige mellemstadier undervejs, fortæller arbejdsmiljøchef, Dorthe Nedermark.     

I dag er Arriva Danmark delt op i tre regioner med en række drifts- og værkstedschefer, som hver har en HSE-repræsentant, som man kalder arbejdsmiljørepræsentanterne i Arriva, da de også dækker ydre miljø og sundhed. De største anlæg med op til 700 ansatte har en fuldtidsansat arbejdsmiljørepræsentant.  

- Det der mangler i forhold til en klassisk arbejdsmiljøorganisation er mellemlederniveauet. Vi har valgt at sige, at hvis man ikke har kompetence til at tage en økonomisk beslutning, men skal tilbage og spørge højere oppe i systemet, er der ingen grund til, at man sidder med , siger Dorthe Nedermark.

Rollen som HSE-repræsentant er blevet attraktiv

Professionaliseringen af HSE-repræsentantrollen betyder, at der nu er kampvalg om rollen. 

Hvor man tidligere blev valgt, fordi man kom til at hoste, er der i dag kampvalg til rollen. Vi har oplevet, at der var helt op til otte kandidater, der stillede op. Jeg tror det hænger sammen med, at de oplever, at HSE-arbejdet giver indflydelse og kompetencer på en anden måde, end det har gjort tidligere, siger Dorthe Nedermark.

HSE organisationen er blevet så stærk, at andre afdelinger også gerne vil trække på dens ressourcer. Det hænger ifølge Dorthe Nedermark sammen med, at HSE-repræsentanterne er kendte ansigter ude i organisationen og har opbygget tillid og  kompetencer til at  kunne gøre en forskel. HSE repræsentanter har f.eks. været tovholdere på en række projekter om trafiksikkerhed og miljørigtig kørsel. Projekter som er afviklet gennem vores Business Excellens afdeling, siger hun.

Mere fokus på arbejdsmiljøarbejdet

HSE-organisationen har selv skrevet og vedligeholder den virksomhedsaftale og ledelseshåndbog, som er grundlaget for samarbejdet.

Afgående HSE-repræsentant Søren Bidstrup oplever, at der er kommet mere fokus på arbejdsmiljøarbejdet.  

- Alle facetter af arbejdsmiljøarbejdet blev diskuteret igennem i forbindelse med den virksomhedsaftale, der blev indgået tilbage i 2010. Det i sig selv betød, at det blev mere legitimt at beskæftige sig med arbejdsmiljøarbejdet, og der kom en større tilfredshed blandt arbejdsmiljørepræsentanterne, siger han.  

- Det er dog ikke fordi, det hele er rosenrødt, og man nu er enige om alt. Men vi er enige om, at vi skal fremad, siger han. 

 

Om arbejdspladsen 

  • Arriva Danmark har været en del af den kollektive trafik i Danmark siden 1997, og er i dag Danmarks største busselskab.
  • Virksomheden beskæftiger cirka 4500 medarbejdere fordelt på mere end 70 adresser og kontorer over hele landet.

 

Oprettet d. 15. jul 2015