Åbenhed og klare aftaler i Sparekassen Sjælland

Da en ung medarbejder i Sparekassen Sjælland blev ramt af en kronisk sygdom, skabte virksomheden et job, der passede til ham. Åbenhed, klare aftaler og en stor vilje fra medarbejderen selv har gjort, at det er blevet en succes.

Kenneths historie 

Det er nok bare lidt hold i nakken. Sådan tænkte Kenneth Kjær Østergaard fra Sparekassen Sjælland, da han mærkede de første tegn på det, der senere viste sig at være noget langt alvorligere, nemlig sygdommen sklerose.

Det var bestemt ikke en del af den unge karrierebevidste mands planer, så i første omgang fortsatte han ufortrødent sit fuldtidsjob. 

- Det første stykke tid bed jeg jo tænderne sammen og passede mit arbejde så godt, jeg kunne, men så var der heller ikke energi til noget som helst andet. Og da jeg så fik det første attack og blev sygemeldt, fandt jeg ud af, at jeg måtte gøre noget, fortæller han.

Han ringede derfor til sparekassens HR-afdeling for at høre, om de kunne finde en ordning, der passede til Kenneth.

Skabte et skræddersyet job

I sparekassens HR-afdeling gik man i gang med at se på, om man kunne skabe et job. 

- Vi tog en dialog med ledergruppen, om der kunne være et sted, hvor vi kunne etablere et job, der kunne passe til Kenneth. Ikke på fuld tid og heller ikke nødvendigvis på fuld kraft, fortæller Bettina Theilgaard Krohn, HR-chef i sparekassen Sjælland.

Kenneth blev omplaceret til bankens inkassoafdeling. En afdeling, hvor der er mindre kundekontakt og ikke så tidskritiske opgaver som ude i filialerne. 

- Vi var opmærksomme på, at vi skulle skabe et job, der kunne køre selvstændigt. Det vil sige, at hvis Kenneth har brug for noget fravær i en periode, er det ikke noget problem, så er der kollegaer der dækker ind og tager over. Det ville ikke kunne lade sig gøre ude i filialerne, for der har man jo kunder, der kommer ind, som man skal holde møder med, siger Bettina Theilgaard Krohn.

Forberedelse og løbende forventningsafstemning

En vigtig årsag til det succesfulde inklusionsforløb handler om klare aftaler og åbenhed fra starten, mener Bettina Theilgaard Krohn, HR-chef i Sparekassen Sjælland.

- Vi lavede allerede tidligt i forløbet en køreplan for, hvem der skulle gøre hvad, og hvem der havde ansvar for hvad. Vi inddrog lederne og medarbejderne på et tidligt tidspunkt, siger hun.

Fra HR-afdelingens side har man gjort meget for at klæde lederne på, så de kunne tage en snak med medarbejderne om, hvad det er for nogle særlige vilkår, personen er ansat på. 

- Jeg tror, det har kørt så godt, fordi der har været gjort et forarbejde, og alle har været bekendt med, hvordan det skal køre. Derudover er det vigtigt, at Kenneth selv har vist en vilje, til at han ville have det til at lykkes, siger Bettina Theilgaard Krohn.

Sygefraværspolitik der afspejler sparekassens værdier

En kerneværdi i sparekassens sygefraværspolitik er, at medarbejdere, der rammes af længerevarende og måske kritisk sygdom, skal føle sig trygge. Det kan man læse i virksomhedens sygefraværspolitik, som arbejdsmiljøorganisationen også har været med til at udforme. 

- Det har været vigtigt for os i arbejdsmiljøorganisationen, at vores sygefraværspolitik også kom til at afspejle Sparekassens værdier. Sparekassen er en rummelig organisation, og det betyder ekstremt meget for medarbejderne at være en del af den, fortæller Birgitte Abildgård, der både er arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant og har arbejdet i banken i 26 år.

Ny motivation i arbejdet

For Kenneth har det, at han kunne beholde sit job, betydet, at han i dag kan leve et almindeligt liv, hvor der både er plads til job og kone og to børn ved siden af.

- Jeg har måttet lære mig selv at finde en ny motivation i arbejdet. Tidligere handlede det om at nå så meget som muligt og tjene så mange penge som muligt til sparekassen. Nu handler det mere om, at det skal være korrekt første gang jeg laver det, siger han.

Kenneth Kjær Østergaard mener ikke, at han ville være på arbejdsmarkedet, hvis ikke arbejdspladsen havde gjort en særlig indsats.

- Det gælder om at holde mine kompetencer skarpe, så jeg er klar, når de på et tidspunkt opfinder kuren mod sklerose, afslutter han.

Se flere gode eksempler på fastholdelse

 

Sidst opdateret d. 24. maj 2016

Af Charlotte Aagaard Knudsen