Definition af psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø betegner mange faktorer, som kan påvirke arbejdsmiljøet både positivt og negativt. Det er fx forholdet til chefen, kolleger, kunder, klienter eller andre, man skal samarbejde med. Det kan også være forhold omkring arbejdet organisering fx balancen mellem ressourcer og krav, mellem indsats og belønning, om der er retfærdighed i fordeling af opgaver og om social kapital.

Hør professor Reiner Rugulies definition på psykosocialt arbejdsmiljø og læs mere i de forskellige undertemaer under videoen:

 

Undertemaer til psykosocialt arbejdsmiljø

Herunder finder du henvisninger til de forskellige undertemaer til psykosocialt arbejdsmiljø. Hver tema består af forskningsbaseret viden om temaet, eksempler på god praksis fra danske arbejdspladser, samt henvisninger til gode værktøjer fra branchearbejdsmiljørådene m.fl.